Ruggespraak over centrum Alphen aan den Rijn


Deel dit artikel

Op donderdagavond 5 juli is de eerste brainstormavond over de toekomst van het centrum van Alphen aan den Rijn gehouden. In het iFlow ondernemingshuis waren zowel inwoners als ondernemers betrokken, allen vanuit hun rol als bezoeker van het Alphense centrum. “Met veel bevlogenheid en betrokkenheid hebben we met elkaar gebrainstormd. Hierdoor hebben we veel ideeën opgehaald voor een verdere invulling van het Alphense stadshart. Zowel jongere als oudere inwoners kwamen met goede aanvullingen binnen de verschillende thema’s. Uiteenlopende ideeën en wensen passeerde de revue, zoals meer activiteiten gerelateerd aan de Oude Rijn, ruimer aanbod van verswinkels en de wens om mogelijkheden te creëren voor ondernemers met een ambacht of vernieuwende concepten”, aldus citymarketeer Daniel Othman. Binnenkort staat een tweede brainstormsessie gepland.

Leave a Comment