Niersman Projectontwikkeling B.V. en gemeente Voorschoten sluiten overeenkomst voor bouw van 100 woningen op Segaar-Arsenaal-terrein

De handtekeningen zijn gezet. Op het Segaar-Arsenaal-terrein in Noord-Hofland komt een kleinschalige woonwijk met 100 woningen en een park. De wijk bevat een mix van huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen. De projectontwikkelaar en gemeente Voorschoten hebben een overeenkomst gesloten over de aanleg van deze woonwijk. De volgende stap is het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan.

Wethouder Van der Elst, portefeuille Wonen: “Wij zijn trots op deze ontwikkeling, die bijdraagt aan de grote woningbouwopgave in Voorschoten. Op deze prachtige groene locatie aan de Korte Vliet worden woningen voor alle portemonnees gebouwd én kan straks gerecreëerd worden in het parkje.” 

Doel van de overeenkomst

Sinds de vaststelling van een ruimtelijk kader eind 2020 is hard gewerkt aan verschillende onderzoeken om deze nieuwe woonwijk te realiseren. Dit leidde tot een nieuw ontwerp bestemmingsplan, welke in mei 2023 ter inzage is gelegd. Voorafgaand aan de besluitvorming over het bestemmingsplan sluiten gemeente Voorschoten en Niersman Projectontwikkeling B.V. een anterieure overeenkomst. Hierin staan afspraken over o.a. de inrichting van de openbare ruimte, de bouwfase en de prijsklassen van de woningen. Ondertekening van deze overeenkomst is een belangrijke mijlpaal voor de realisatie van deze toekomstgerichte woonwijk. 

Duurzaam en natuurinclusief 

De nieuwe wijk wordt duurzaam ingericht met aandacht voor biodiversiteit. Dat gaat verder dan alleen gasloos bouwen. De initiatiefnemer heeft een document opgesteld met duurzaamheids-, klimaatadaptieve- en biodiversiteit-verhogende maatregelen die worden toegepast. Daarin staat onder andere dat er minimaal 80 meter aan natuurvriendelijke oever wordt gemaakt, er minimaal 70 nieuwe bomen worden geplant en dat er kasten komen voor vleermuizen, insecten en vogels. 

Transparantie over de afspraken

Gemeente Voorschoten en Niersman Projectontwikkeling B.V. willen graag openheid geven over de afspraken die worden gemaakt in de overeenkomst. Inwoners die meer informatie willen over de overeenkomst over de herontwikkeling van het Segaar-Arsenaal-terrein, kunnen hier terecht. 

Planning

Op 4 juli 2024 staat de vaststelling van het bestemmingsplan op de agenda van de gemeenteraad. Het voornemen is om in 2025 te starten met de bouw. Naar verwachting zullen de eerste woningen in 2026 gereed zijn voor oplevering.  

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *