Hoogheemraadschap van Rijnland sluit overeenkomst met Royal HaskoningDHV

Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat de zuiveringstechnieken Nereda en Ephyra in gebruik nemen op afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Haarlem Waarderpolder. Hiervoor ondertekende hoogheemraad Bas Knapp (links op foto) recentelijk een overeenkomst met leverancier Royal HaskoningDHV (RHDV).

Nereda is een duurzame manier van zuiveren door middel van korrelslib. Hiervoor is minder ruimte nodig dan voor een traditionele biologische zuivering. En daardoor een stuk minder beton. Ook gebruikt deze techniek minder energie. Ephyra is een compacte en duurzame technologie voor de vergisting van natte biomassa zoals slib. Binnen Nederland is AWZI Haarlem Waarderpolder de eerste zuivering waar deze technieken tegelijkertijd worden toegepast. Bij andere waterschappen zijn deze technologieën al beproefd.

Bas Knapp (hoogheemraad): ‘Onze ambitie is een circulair Rijnland. Dit houdt in dat we in 2050 100% circulair willen zijn, onder andere door zo min mogelijk energie te gebruiken. En waar kan hergebruik toe te passen. Hiermee leveren we een positieve bijdrage aan het milieu.’ Dit kan Rijnland niet alleen, daarom verduurzaamt en innoveert Rijnland samen met de markt. Simone Boogaard (directeur Water): ‘We werken graag samen met de markt aan mooie waterschapsprojecten. Zeker als we hiermee bijdragen aan onze circulaire doelstellingen. Deze moderne technieken bieden een elegante oplossing, die ook nog eens fysiek minder ruimte kost.’

RHDHV blijft tot en met oplevering van het vernieuwde AWZI Haarlem Waarderpolder betrokken, en gaat in het eerste jaar na oplevering ook ondersteunen in de exploitatie van de technieken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *