Visserij Ontwikkel Plan (VOP) vastgelegd: investering van 80 miljoen in vijf visserijregio’s

Vorig jaar stelde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 30 miljoen euro beschikbaar voor de visserijsector om de keten en gemeenschappen te ondersteunen bij de transitie van de visserij. Dit geld moet ten goede komen van vis gerelateerd bedrijfsleven en gemeenschappen die geraakt worden door de ingrijpende veranderingen in de Noodzeevisserij. Het Bestuurlijk Platform Visserij heeft in samenwerking met vijf visserijregio’s het Visserij Ontwikkel Plan (VOP) opgesteld.

Het plan beschrijft voor elk van de vijf regio’s concrete initiatieven vanuit de sector en hoe de financiële middelen daarvoor ingezet kunnen worden. Met cofinanciering van de betrokken partijen in de regio’s wordt er in totaal 80 miljoen euro geïnvesteerd om klaar te zijn voor actuele en toekomstbestendige manier van werken met vis. Naar verwachting kunnen de regio’s vanaf het najaar 2024 aan de slag met de uitvoering van het ontwikkelplan.

Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland en voorzitter Bestuurlijk Platform Visserij: “De veranderingen in de sector hebben verstrekkende gevolgen voor de visserijgemeenschap. De impact is groot. Op vissers en hun gezinnen. Op afnemers, transporteurs, winkels, restaurants en consumenten: de hele keten wordt getroffen. Het VOP geeft een impuls richting een gezonde en duurzame visserijsector. Met het geld dat vanuit het ministerie beschikbaar is gesteld, kunnen we stappen zetten om de lokale economie en werkgelegenheid binnen de visclusters te steunen. De visserijsector is een van de meest oude sectoren van Nederland, het is in ieders belang deze sociaal-cultureel belangrijke economie te behouden.”

Wat staat er in het Visserij Ontwikkel Plan?

In het plan wordt beschreven op welke manier de miljoenen in de vijf visserijregio’s worden besteed. Elke regio heeft een eigen deelplan met specifieke ambities en kansrijke perspectieven voor dat gebied. Daarnaast worden er twee bovenregionale deelplannen ontwikkeld rond vernieuwing in visserij-onderwijs en de beleving van de Nederlandse visserijcultuur.

Regio Hollandse Haringkust

In IJmuiden, Scheveningen en Katwijk klopt het hart van de (haring)visserij, waar traditie en innovatie hand in hand gaan. Als Hollandse Haringkust omarmen we dit erfgoed en streven we naar een duurzame toekomst voor de brede visserijsector. De ondersteuning vanuit LNV is daarbij zeer welkom.

Wethouder Jacco Knape (Katwijk): “Aan de Noordzeekust groeiden familiebedrijven uit van traditionele haringhandelaren en haringvissers tot internationaal opererende visserijbedrijven. Ondanks vele bedreigingen voor de visserijsector vormen deze oer-Hollandse ondernemingen de spil van een toekomstig visserijcomplex, met duurzame werkgelegenheid en cultuurhistorische identiteit in kustgemeenschappen. Als Hollandse Haringkust dragen we met de visserij bij aan een gezond en duurzaam voedingspatroon. We zijn dankbaar voor de steun van het Rijk, gericht op het creëren van een robuuste en toekomstbestendige visserijsector en het behoud van ons erfgoed. De beschikbare middelen voor onze regio zetten we in voor de clustering van afslag, handel en verwerking en het versterken van de afslagen in Scheveningen en IJmuiden. Ook voor ‘Seafood Central Holland’ als centrum voor innovatie en het (her)beleven van de Nederlandse visserij-identiteit, voor samenwerking tussen de visserij gerelateerde musea in Scheveningen, Katwijk en IJmuiden en het geven van een goede plek in Katwijk aan de Bomschuit en de ontwikkeling van de oude Redschuur en Visserijdriehoek. Een mooi begin dat smaakt naar meer; zodat ook de projecten die nu gezien het beperkte budget buiten de boot zijn gevallen, of die meer tijd nodig hadden om uit te werken, een plek kunnen krijgen.”

Vervolg

De komende maanden worden de afspraken in het VOP geformaliseerd en zal het Ministerie de rijksmiddelen via de regionale partners beschikbaar stellen voor de uitvoering van de (visserij-)projecten.

Over het Bestuurlijk Platform Visserij

Het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV) is een samenwerkingsverband van 18 gemeenten en 6 provincies waarbinnen de Nederlandse visserijgemeenschappen, met daaraan verbonden visclusters van bedrijvigheid, zijn geconcentreerd. Voorzitter van BPV is gedeputeerde Jo-Annes de Bat van de Provincie Zeeland

Zie ook

Bekijk het Visserij Ontwikkel Plan.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *