Meer zonnepanelen op daken met subsidie ‘Zonnig Zuid-Holland’

De subsidieregeling ‘Zonnig Zuid-Holland’ heeft een uitbreiding van €500.000 gekregen. Met deze regeling draagt de provincie bij aan het vergroten van duurzame energieopwekking en een efficiënter gebruik van beschikbare ruimte. Omdat de beschikbare ruimte in Zuid-Holland beperkt is, is er een grote behoefte om daken geschikt te krijgen voor zonnepanelen. Ook worden er steeds meer waterbassins en parkeerterreinen gebruikt voor energieopwekking door een zonne-installatie. In totaal heeft de provincie €3,5 miljoen beschikbaar gesteld.

De subsidieregeling biedt tot eind 2024 financiële ondersteuning voor diverse projecten. Hierbij ligt de focus op het combineren van zonnepanelen met nieuw te bouwen constructies op parkeerterreinen, waterbassins, het versterken van daken voor zonnepanelen, asbestverwijdering en de aanschaf van lichtgewicht zonnepanelen voor grote daken die niet geschikt zijn om conventionele zonnepanelen te kunnen dragen en het ter beschikking stellen van daken aan energiecoöperaties.

Uitbreiding

Voorheen was de subsidie alleen beschikbaar als een dak niet stevig genoeg was voor zonnepanelen. In de praktijk zien we dat daken niet benut worden voor een zonnepaneleninstallatie, als er isolatiemateriaal met een hoge brandklasse in het dak verwerkt is. Doordat we in de regeling de definitie van “constructief geschikt maken” iets hebben uitgebreid, komen in 2024 nu ook deze dakeigenaren in aanmerking voor subsidie. De uitbreiding maakt het mogelijk om een breder scala aan daken geschikt te maken voor duurzame energieopwekking. Het advies blijft dat men zich vooraf goed laat informeren door een expert.

Succesvol project

“Onze energiecoöperatie ontwikkelt een drijvend zonnepark in het waterbassin van een biologisch glastuinbouwbedrijf in Voorne aan Zee. Drijvende installaties zijn iets duurder dan bijvoorbeeld zon op dak, maar dankzij de Zonnig Zuid-Holland subsidie zijn wij in staat om een interessant project te realiseren die volledig in lokaal eigendom komt.” zegt Baki Cimtay van de Energie Coöperatie Voorne-Putten. “Met dit project willen wij laten zien dat samenwerking tussen bedrijven, bewoners en de overheid tot een succesvol project kan leiden die de energietransitie bovendien voor iedereen toegankelijk maakt. Bewoners en ondernemers in onze gemeente kunnen zich binnenkort bij Voorne-Putten Energie aanmelden om mede-eigenaar van dit project te worden.”

Oproep

Van bakkerijen tot sportclubs en scholen, de provincie roept diverse sectoren op om gebruik te maken van deze uitgebreide subsidieregeling en zo bij te dragen aan de ambitieuze doelstellingen voor duurzame energie in Zuid-Holland. Met deze maatregelen hoopt de provincie niet alleen de energietransitie te versnellen, maar ook een duurzamer en efficiënter ruimtegebruik te stimuleren.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *