Ruimtelijke Koers Zuid-Holland zet stip op de horizon

Provinciale Staten hebben de Ruimtelijke Koers voor Zuid-Holland vastgesteld. Als dichtst bebouwde provincie van Nederland met een belangrijke economische motor hebben we veel ambitie op weinig ruimte. Deze Ruimtelijke Koers maakt die vraagstukken niet eenvoudiger, maar geeft wél duidelijke handvatten om tot eerlijke en verstandige beslissingen te komen over de verdeling van de beperkte ruimte.

Zuid-Holland groeit zowel qua inwoners als economisch. Dat is goed nieuws, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. De provincie heeft meer ambitie dan beschikbare ruimte. Met deze koers wordt vastgelegd waar ze op willen sturen: Een leefbare provincie, die zowel economische, menselijke, sociale als natuurlijke welvaart stimuleert. Kortom, Zuid-Holland wil een nog fijner thuis worden voor bewoners en bedrijven.

Door te zorgen voor voldoende woningen, maar ook bijvoorbeeld energie en mobiliteit. Nieuw is de opdracht ook de open ruimte (inclusief agrarisch gebied) beter te beschermen met een minimum dat beschikbaar moet blijven. Zo blijft Zuid-Holland een aantrekkelijke provincie. Daarbij wordt voortaan niet alleen naar cijfers, maar ook naar kwaliteit gekeken. “Het grote doel is dat alles wat we extra doen écht iets bijdraagt aan de provincie,” zegt gedeputeerde Anne Koning. “Dat lijkt simpel, maar is een kwestie van continu keuzes maken. Deze koers helpt daarbij.”

Goede gesprekken

De afgelopen 2 jaar is de provincie intensief in gesprek geweest met haar inwoners, alle gemeenten, heel veel partners en natuurlijk Provinciale Staten. Het proces naar de Ruimtelijke Koers was ingewikkeld en duurde langer dan gepland. Na extra inbreng van Provinciale Staten is de Ruimtelijke Koers nu vastgesteld. Daarmee staan we aan het begin van het vervolgproces.

De komende jaren zullen de afspraken en plannen verder worden uitgewerkt. Ook hiervoor zullen gesprekken worden gevoerd met betrokkenen. Uiteindelijk is het Provinciale Staten dat deze uitspraken daadwerkelijk en stapsgewijs in beleid zal vastleggen. Daarbij blijft ruimte voor maatwerk en het gedegen afwegen van belangen.

Een definitieve versie van de Ruimtelijke Koers is nu nog niet beschikbaar. Tijdens de vergadering van Provinciale Staten zijn nog een aantal laatste wijzigingen gedaan. Die worden nu verwerkt. Binnenkort is deze beschikbaar op de site van de provincie.

Kantelpunt

Met het vaststellen van de Ruimtelijke Koers staat Zuid-Holland op een kantelpunt. De afgelopen halve eeuw is Zuid-Holland ingrijpend veranderd. Weilanden en natuurgebieden veranderden in woonwijken en bedrijventerreinen. We werden mobieler en ons wegennet en openbaar vervoer zijn voller dan ooit. We wekken meer energie op dan ooit, maar ons hoogspanningsnet kan vraag en aanbod bijna niet meer aan. We hebben te maken met meer regenval dan onze drainage kan verwerken, terwijl ook de bodem verzakt. Kortom de huidige route loopt vast.

Toch gaan we ook de volgende 50 jaar vooruit. Met deze Ruimtelijke Koers zetten we een stip aan de horizon: Een Zuid-Holland waar het goed wonen is, je goed werken kan, ondernemers willen investeren en ieder kind wil opgroeien omdat de mensen gezond, gelukkig en welvarend zijn. Deze koers is een belangrijk instrument om de route naar die toekomst te bepalen.

Bron: Provincie Zuid-Holland

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *