Provinciaal Inpassingsplan en Milieueffectrapport R-net busbaan ter inzage

Om ervoor te zorgen dat inwoners van Leiden en Katwijk vanaf half 2025 nog sneller en comfortabeler met het openbaar vervoer kunnen reizen, werken de provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk samen aan de ontwikkeling van de R-net corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk. Een van de maatregelen is een (deels) vrijliggende busbaan. Voor het tracé van de busbaan tussen Valkenhorst, langs de Duinvallei tot de Zeeweg in Katwijk, maakt de provincie een provinciaal inpassingsplan (PIP). Een PIP is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan en is nodig om de busbaan aan te kunnen leggen.

Ter inzage van 22 juni t/m 2 augustus

Het ontwerp PIP lag eind 2022 al eens zes weken ter inzage. Maar in november 2022 heeft de Raad van State aangegeven dat voor projecten zoals deze busbaan aanvullende stikstofberekeningen nodig zijn. Dit betekent dat het PIP hierop is aangepast en nogmaals ter inzage moet komen te liggen samen met een milieueffectrapport (MER). Dit is een rapport waarin gekeken wordt naar de mogelijke effecten van een project op het milieu, en waarin de benodigde aanvullende stikstofberekeningen zijn opgenomen. Omdat het MER is toegevoegd aan het PIP, ligt het PIP opnieuw ter inzage vanaf 22 juni tot en met 2 augustus a.s.

Wat ligt er ter inzage?

De volgende documenten liggen ter inzage:

  1. een toelichting – een onderbouwing van het project en haar effecten op de omgeving op basis van de achtergrondrapporten
  2. een verbeelding – een kaart waarop het tracé met bestemmingen staat ingetekend
  3. planregels – bindende regels, in de planregels wordt vastgelegd wat mag en wat niet mag, gegeven een bepaalde bestemming
  4. diverse bijlagen – de achtergrondrapporten (o.a. behorende bij 1) waaronder een nieuw toegevoegd Milieueffectrapport (MER) en Passende Beoordeling 

Procedure

Tijdens deze ter inzagelegging kan iedereen online of in het gemeentehuis van de gemeente Katwijk het PIP en de bijbehorende documenten inzien en eventueel een zienswijze bij de provincie Zuid-Holland indienen. In een zienswijze kunt u uw opmerkingen op het PIP met de provincie delen. Staan er naar uw mening bijvoorbeeld dingen in die niet kloppen of worden er zaken of belangen over het hoofd gezien? Dan kunt u dit doorgeven. Ook kunt u aangeven hoe het plan uw eigen belangen raakt en waarom.

Meer informatie over het indienen van een zienswijze bij de provincie vindt u op de website van Provincie Zuid-Holland.

4 juli informatiebijeenkomst

Op 4 juli organiseert de provincie Zuid-Holland in een informatieavond over het PIP. Tijdens de informatiebijeenkomst is het mogelijk om vragen te stellen over het de stukken die ter inzage liggen. De informatiebijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van Katwijk (Koningin Julianalaan 3, Katwijk) en duurt van 19.00 tot 20.30 uur (inloop vanaf 18.45 uur). Wilt u bij de informatiebijeenkomst aanwezig zijn? Meldt u zich dan aan door een mail te sturen naar [email protected].

Meer informatie over de R-net busbaan vindt u op Buslijn Leiden-Katwijk-Noordwijk – Provincie Zuid-Holland.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *