Samenwerking en onderzoek aardwarmtenet voor Bollenstreek

De gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen, Aardwarmte Rijnland en de woningcorporaties Stek en Padua onderzoeken of het mogelijk is om een warmtenet aan te leggen in de Bollenstreek. Het warmtenet wordt gevoed door aardwarmte. De wethouders en directeur-bestuurders tekenden maandag 1 juli 2024 in Noordwijk een intentieovereenkomst om samen de mogelijkheden te verkennen. Het is het 1e grootschalige aardwarmtenet in Nederland waarbij meerdere gemeenten samenwerken.

Komende periode

De samenwerkende organisaties willen de komende periode een aantal belangrijke vragen beantwoord hebben voordat zij definitief besluiten met elkaar verder te gaan. De impact van een warmtenet op inwoners en bedrijven is groot en daarom onderzoeken zij zorgvuldig of het haalbaar, betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam is. Door het warmtenet is er straks geen gas meer nodig om huizen en gebouwen te verwarmen. Er is voldoende warmte voor de hele regio.

Samenwerking is nodig

Wethouders Karin Hoekstra (Hillegom), Riet Austie (Lisse), Theo Alkemade (Noordwijk) en Heleen Hooij (Teylingen) zijn erg blij om samen op te kunnen trekken met de woningcorporaties en Aardwarmte Rijnland (een samenwerking van Shell, D4 en Firan): “Alleen door samen te werken kunnen we dit project van de grond krijgen. We zouden het aantal gemeenten dat meedoet graag nog willen uitbreiden. Want dat we hier aardwarmte in de bodem hebben is uniek en biedt onze regio een prachtige kans om te verduurzamen. Zo helpen wij de opwarming van de aarde tegen te gaan.”

Publiek warmtebedrijf

De organisaties willen een zogenaamd publiek integraal warmtebedrijf oprichten. Hiermee lopen zij vooruit op de Wet collectieve warmte die vorige week is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het betekent dat het warmtebedrijf in publieke handen komt. Onder het bedrijf vallen de levering van warmte en het beheer van het warmtenet. De wet koppelt ook de gasprijs en de warmteprijs los en het warmtetarief wordt gebaseerd op de kostprijs met een maximum. De organisaties onderzoeken hoe het warmtebedrijf het beste kan worden ingericht en welke partijen zij daarbij betrekken.

Aansluiting woonwijken en bedrijven

Daarnaast onderzoeken de organisaties welke wijken wanneer zouden kunnen aansluiten op het warmtenet. De gemeenten bepalen uiteindelijk welke wijken aansluiten. De woningcorporaties spelen hierin een rol omdat zij eigenaar zijn van een groot deel van de woningen. Ook overlegt Aardwarmte Rijnland met bedrijven die veel energie verbruiken en willen omschakelen naar duurzame warmte. Om te starten met de aanleg van een warmtenet is er voldoende interesse nodig.

1e stap

De intentieovereenkomst is de 1e stap. Als de resultaten van het onderzoek gunstig zijn, kunnen de gemeenteraden waarschijnlijk in 2025 beslissen over het warmtebedrijf en het aansluiten van de woonwijken. Pas daarna kan de intentieovereenkomst omgezet worden in een samenwerkingsovereenkomst. Onder andere moet worden bekeken hoe het warmtenet gefinancierd wordt. Zeker is dat er ook geld van de Rijksoverheid nodig is.

Aardwarmtebron in Noordwijk

De 1e bron om de aardwarmte te produceren komt waarschijnlijk aan de Leeweg in Noordwijk, op een bestaand terrein vlakbij de kruising van de N206 en de N444. Hier zit op zo’n 2 kilometer diepte warm water in de bodem. Het warme water wordt naar boven gepompt en geeft zijn warmte af aan het warmtenet. Daarna wordt het water via een andere put teruggepompt naar dezelfde diepte in de bodem. Hier warmt het water opnieuw op. Kijk aardwarmterijnland.nl voor meer informatie over aardwarmte.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *