Nieuwe provinciale weg N434 met Corbulotunnel officieel geopend

Na 7,5 jaar bouwen zijn de langverwachte nieuwe provinciale weg N434 en de bijbehorende Corbulotunnel officieel geopend. Deze nieuwe infrastructuur vormt een directe verbinding tussen de A44 en de A4 bij Leiden en is een verbetering voor de mobiliteit in Zuid-Holland. De weg is 5 juli jl. om 06.00 uur in gebruik genomen, waarna de eerste auto’s al snel volgden en door de tunnel reden.

De 4 kilometer lange N434 loopt van de A44 bij Wassenaar tot de A4 bij Leidschendam. De weg loopt in een verdiepte ligging langs het westen van Leiden en in een tunnel van 2,5 kilometer onder Voorschoten door. De tunnel is mede dankzij een burgerinitiatief tot stand gekomen.

Frederik Zevenbergen over de aanleg van de RijnlandRoute

Frederik Zevenbergen, gedeputeerde verkeer en vervoer van Zuid-Holland, kijkt terug op een intensieve periode van betrokkenheid bij de aanleg van de RijnlandRoute. “De Rijnlandroute is het grootste infrastructurele project van de provincie tot nu toe”, aldus Zevenbergen. Hij benadrukt de voordelen voor de bewoners, bezoekers en bedrijven van Leiden en Katwijk en prijst de samenwerking met Rijkswaterstaat en de financiële partners, waaronder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de regio Holland Rijnland en de aangrenzende gemeenten.

Bijdrage aan een krachtig Zuid-Holland

Volgens Zevenbergen draagt de nieuwe infrastructuur bij aan een krachtig Zuid-Holland. De provincie staat klaar om het derde deel van de RijnlandRoute aan te pakken: de verdubbeling van de Europaweg tussen Leiden en de A4.

Trots op het resultaat

Zevenbergen is vooral trots op het resultaat voor de regio en de inzet van de vele betrokkenen. “We hebben veel meegemaakt met elkaar, en het resultaat is deze nieuwe infrastructuur die onze regio verbindt en versterkt.”

Bijzondere samenwerking met Rijkswaterstaat

De opening van de N434 is het resultaat van een nauwe samenwerking van opdrachtgever provincie Zuid-Holland met Rijkswaterstaat (RWS). Nooit eerder werkten deze twee organisaties op deze manier samen. De provincie blijft eigenaar van de weg. Het beheer en onderhoud van de N434 ligt vanaf de openstelling voor 20 jaar bij RWS, waarbij de eerste 15 jaar zijn gegund aan de aannemerscombinatie Comol5. RWS zal de tunnel vanuit de verkeerscentrale in Rhoon bedienen en bewaken.

Belangrijke mijlpaal nieuwe minister

Voor de op 2 juli aangetreden minister van Infrastructuur en Waterstaat, Barry Madlener, is de opening van deze belangrijke verbinding in Zuid-Holland een bijzondere gebeurtenis in zijn eerste week in functie. “Dit is een zeer lang gekoesterde wens. Deze weg is een belangrijk deel van de Rijnlandroute. Er is lang over gediscussieerd en er is jarenlang keihard aan gewerkt. Het resultaat mag er zijn: een compleet nieuwe verbindingsweg tussen de A4 en de A44. Een weg die je bijna niet ziet door de ondertunneling en de verdiepte aanleg. Geweldig knap werk! Er is nu meer bewegingsvrijheid voor een dynamisch deel van ons land en dat is goed nieuws voor de mensen en bedrijven in de regio”, aldus Madlener.

Kees van der Burg, directeur-generaal Mobiliteit bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, legt uit hoe de nieuwe weg past in de bredere ontwikkeling van de regio. “Ook in deze regio spelen diverse ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw in Valkenburg en economische activiteiten zoals het Leiden Bio Science Park, die vragen om een goede ontsluiting voor het verkeer. Een aanzienlijk deel daarvan is autoverkeer.” Dit blijkt uit de analyses die zijn gemaakt voor de grote woningbouwlocaties en in het kader van het Toekomstperspectief Automobiliteit.

“Voor deze ontwikkelingen is daarom ook hier – naast een goede lokale ontsluiting – een opwaardering van het bovenregionale en landelijke netwerk noodzakelijk. Dat is hier vormgeven als de RijnlandRoute; een mooie combinatie van extra capaciteit op de bestaande provinciale weg N206, de nieuwe provinciale N434 en extra capaciteit op de snelwegen A4 en A44. Hiermee worden gewenste ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt.”

Reacties van lokale bestuurders en betrokkenen

Ashley North, wethouder klimaat, mobiliteit en financiën van de gemeente Leiden, benadrukt het belang van de nieuwe weg voor de stad. “Dit is een bijzonder moment voor Leiden, en ook voor de Leidse regio. Er is hier lang naar toegewerkt en dan is nu eindelijk het moment aangebroken waarop heel veel verkeer niet meer door het centrum van Leiden rijdt, maar vanaf vandaag gebruik kan gaan maken van de tunnel. Dat zorgt voor ruimte in onze stad voor bijvoorbeeld de fietser en voetganger, en het zorgt daarmee ook voor meer verkeersveiligheid.”

Eugène de Roodt, directeur van Croonwolter&dros en voorzitter Raad van Bestuur Comol5, spreekt van een enorm gevoel van trots. “Na 7,5 jaar van ontwerpen en bouwen gaat de N434 open. We bedanken iedereen die hieraan heeft meegewerkt en kijken uit naar de komende 15 jaar waarin wij verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud.”

Gerard Mostert, portefeuillehouder mobiliteit van de regio Holland Rijnland wijst op de belangrijke rol van de samenwerking in de regio. “De RijnlandRoute is het resultaat van regionale samenwerking. Een gedragen wens kan uiteindelijk leiden tot een prachtig project. De RijnlandRoute is cruciaal voor de versterking van de economische potentie en daarmee groei van de regio maar zorgt ook voor dat onze inwoners sneller en veiliger op hun plaats van bestemming kunnen komen.”

De RijnlandRoute

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding tussen Katwijk, via de A44, en de A4 bij Leiden. Het eerste deel van de RijnlandRoute, de verbrede N206 ir. G. Tjalmaweg, is in april 2023 in gebruik genomen. Met de openstelling van de N434 wordt in juli 2024 het tweede deel van de RijnlandRoute in gebruik genomen. Het werk aan het derde deel, de N206 Europaweg, start naar verwachting in 2024. Deze nieuwe infrastructuur verbetert de verkeersdoorstroming en maakt nieuwe ruimtelijke en economische ontwikkelingen mogelijk

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *