Henri Lenferink benoemd tot ereburger van de stad Leiden

Afgelopen week heeft burgemeester Lenferink uit handen van locoburgemeester Yvonne van Delft de Erepenning van de stad Leiden ontvangen. De erepenning kan beschouwd worden als het ereburgerschap van de stad en wordt toegekend aan een persoon of instelling die zich voor de stad en zijn inwoners bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt of op positieve wijze heeft bijgedragen aan de beeldvorming van de stad. Lenferink kreeg de onderscheiding na afloop van een drukbezochte afscheidsbijeenkomst in de Pieterskerk Leiden.

Lenferink trad in 2003 aan als burgemeester nadat de bevolking van Leiden hem met overgrote meerderheid (77,93%) middels een burgemeestersreferendum had gekozen. Na de raadsverkiezingen van 2010, 2014, 2018 en 2022 ondertekenden alle fracties een bestuursakkoord met afspraken over de betrokkenheid van Leidenaren en inwoners van buurgemeenten bij besluitvorming, over de werkwijze, de begroting, vertrouwen en de omgang met elkaar. Lenferink toonde zich ook een verbinder als het gaat om de samenwerking tussen de stad, de universiteit en het bedrijfsleven. Hij had een groot vertrouwen in de kracht van de ‘triple helix’ en heeft dat zijn hele periode uitgedragen. Hij stond aan de basis van Leiden Kennisstad waarbij de samenwerking werd uitgebreid naar de Hogeschool, museum Naturalis en sinds kort mboRijnland. Hij bracht partners met elkaar in verbinding. Niet alleen binnen Leiden, maar ook op nationaal niveau. Zo stond hij aan de basis van het netwerk kennissteden en de ‘G40’. ln 2022 mocht Leiden zich European City of Science noemen en dit kon alleen gerealiseerd worden door de intensieve samenwerking van de partners.

De periode Lenferink kenmerkt zich door een grote economische groei. Leiden werd een stad waarin het goed wonen, werken en studeren is. De stad knapte zienderogen op. Ook hierbij speelde de triple helix een belangrijke rol, maar vooral ook de visie van het gemeentebestuur bij de verdere ontwikkeling van het Leiden Bio Science Park (LBSP). De sterke groei van het Leiden Bio Science Park over de afgelopen 2O jaar is in belangrijke mate toe te schrijven aan de visie en inzet van burgemeester Lenferink. De visie van burgemeester Lenferink is dat interactie tussen onderzoekers en ondernemers aan de basis staat van innovatie en economische groei en dat de overheid deze interactie moet faciliteren en bevorderen. Hij heeft zich dan ook altijd volledig ingezet voor de versterking van het ecosysteem rond het Leiden Bio Science Park door het onverminderd vasthouden aan de focus op Life Sciences & Health, het stimuleren van samenwerking tussen publieke en private partijen en het aantrekken van nieuwe bedrijven van wereldklasse.

ln 2019 was burgemeester Lenferink de drijvende kracht achter het tot stand komen van de Stichting Leiden Bio Science Park. ln deze Stichting werken de Universiteit Leiden, het Leids Universitair Medisch Centrum, de Ondernemersvereniging Leiden Bio Science Park, Janssen Biologics en de Gemeentes Leiden en Oegstgeest samen aan de voortgezette groei van het park en de transformatie van een bedrijvenpark naar een innovatiedistrict van wereldklasse. Gedurende 20 jaar was burgemeester Lenferink een van de belangrijkste ambassadeurs van het LBSP. Op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau heeft hij de waarde en het belang van het Leiden Bio Science Park – en wat nodig is voor de voortgezette groei – uitgedragen, uitgelegd en waar nodig verdedigd.

Lenferink stond als burgemeester boven de partijen maar onmiskenbaar heeft hij zijn sociale stempel gezet op de stad. Gedurende de 2O jaar van zijn burgemeesterschap heeft Lenferink zich altijd ingezet voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Bij de opvang van vluchtelingen stond en staat Leiden altijd vooraan, mede door de inzet van Lenferink. Toen een veroordeelde pedoseksueel weer een plek in de samenleving nodig had, gaf geen enkele gemeente thuis. Henri Lenferink bood hem onderdak aan in de stad Leiden. Niet alleen binnen Leiden drukte hij zijn stempel, ook als voorzitter van de veiligheidsregio spoorde hij andere steden aan om ook een bijdrage te leveren en met succes. Lenferink was betrokken bij de inwoners van zijn stad. Tijdens het referendum in 2003 had hij beloofd om bij iedere 100-jarige langs te komen en die belofte heeft hij 20 jaar lang waargemaakt. Als mensen iets te vieren hadden dan konden ze rekenen op zijn felicitaties, was er verdriet dan bood hij ze troost. Hij stond midden in de stad en was altijd beschikbaar en benaderbaar voor een gesprek. Hij draagt alle vrijwilligersorganisaties in Leiden een warm hart toe en is ook bij alle instellingen (sportclubs scholen, buurtverenigingen, studentenverenigingen) wel op bezoek geweest.

Als persoon is Lenferink in en in integer, buitengewoon deskundig en neemt altijd zeer weloverwogen zijn beslissingen. Dat doet hij op basis van deskundigheid en historische kennis. Hij was een echte perfectionist, gespitst op elk detail en een burgemeester die niets aan het toeval overliet. ln alles wat hij deed stond de stad en de inwoner van Leiden centraal. Hij was 24 uur per dag, 7 dagen in de week, meer dan 20 jaar een hele goede burgemeester. Vanwege al zijn verdiensten kent het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Leiden de Erepenning van de stad Leiden in zilver toe aan burgemeester Henri Lenferink. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *