“De klant heeft recht op transparantie”

In 2018 bestaat bouwgroep Horsman & co 125 jaar. Aan de wand van de spreekkamer van Horsman & co hangen de foto’s van de mannen die gedurende die jaren aan het roer stonden. Met de huidige directie, bestaande uit René Vos en John Moors, spreken we over twee onderwerpen die vandaag de dag hoog op de agenda staan: transformatie en transparantie.

Transformatie is een trend in de bouwwereld. Hoe is dat bij Horsman & co?
“Ik zou het geen trend willen noemen,” reageert John direct. “Wat het ontwikkelen en bebouwen van buitengebieden betreft, zal er in de regio altijd grond zijn die een (bouw)beperking kent. Denk daarbij aan bollengrond, groenbuffers rondom steden en grond in de nabijheid van Schiphol. Transformatie, middels sloop of aanpassing, van oude bedrijfspanden en kantoren naar woningen of andere functies kan dan een oplossing zijn voor een deel van de huisvestingsbehoefte.” René: “Voor een bedrijf als Horsman & co, met alle bouwdisciplines onder één dak, zijn dat mooie opdrachten, want zo kunnen we doen waar we
goed en onderscheidend in zijn, namelijk: ‘Alles voor elkaar’ maken. Het aanpassen van gebouwen is bovendien duurzaam.”

Is transformatie een specialisme van Horsman & co?
John: “Ja, dat kun je wel zeggen. Transformatie is iets geheel anders dan seriematige nieuwbouw. Het is complexer, vraagt veel kennis en inzet van diverse disciplines en er is vaak sprake van een strak tijdschema. Dit vraagt om een grote mate van betrokkenheid en een strakke procesinrichting en dito planning. Wij hebben hierin de afgelopen jaren de nodige ervaring en deskundigheid opgebouwd. Daardoor kunnen we onze opdrachtgevers de zekerheid en garantie geven dat het goed gebeurt.”

Om welke projecten gaat het dan bijvoorbeeld?
John: “Een mooi voorbeeld daarvan is de huidige transformatie van het verouderde bedrijvencomplex Enthoven in Zwaanshoek. Na de sloop van de opstallen en sanering van de grond worden hier 27 woningen gerealiseerd. Het afgelopen jaar hebben wij ook een voormalig kantoorpand in hartje Amsterdam naar volle tevredenheid van de opdrachtgever getransformeerd naar een modern schoolgebouw. Momenteel werken wij aan soortgelijke projecten in onder andere Leiden en Alphen aan den Rijn.”

Een tweede in het oog springend thema bij Horsman & co is transparantie. Wat houdt dat in?
René: “Bij onderhandelingen met opdrachtgevers ging het de afgelopen jaren met name over de (laagste)prijs en waren er veel vragen over de wijze van prijsvorming.  Dat is de reden waarom wij open en volledig transparant zijn over onze offertes. We geven daarbij van tevoren aan met welke algemene kosten en winst en risicoopslagen wij rekenen zodat dit bij de uiteindelijke prijsvorming geen discussie meer is. We geven dus kortweg aan wat we willen verdienen.Een rendement van gemiddeld 0,2 procent, zoals dat de afgelopen jaren in de bouwbranche het geval is geweest, is niet goed voor de noodzakelijkecontinuïteit. Mede hierdoor is veel bouwcapaciteit verloren gegaan met de huidige prijsstijgingen tot gevolg. Dit is uiteindelijk ook niet goed voor de opdrachtgever.”

Wat levert transparantie op?
John: “Het zorgt bij de opdrachtgever voor meer inzicht in de directe bouwkosten en de risico’s gedurende het bouwen. Wij laten daarbij ook de door ons opgevraagde offertes zien, inclusief te verwachten prijsindexeringen, zodat duidelijk is wat wij betalen voor de materialen en producten die wij inkopen en verwerken. Je praat dan met elkaar over de optimale prijs/kwaliteitverhouding in plaats van enkel over de laagste prijs.”

Waarom is deze werkwijze zo belangrijk?
René: “Het geeft duidelijkheid en zorgt voor begrip en vertrouwen. Vooral dat laatste is ontzettend belangrijk. In de achter ons liggende jaren is namelijk veel van dat vertrouwen verloren gegaan. De bouwbranche staat voor de grote uitdaging om de komende jaren te voldoen aan de snel toenemende vraag. Het is dus zaak ervoor te zorgen dat dat vertrouwen herwonnen wordt. Een transparante werkwijze is daarin een must. De klant heeft recht op een transparante en reële prijsvorming.”

Tot slot: wanneer zijn jullie hiermee begonnen?
John: “Het inzicht dat het anders moest én kan, is ontstaan doordat een opdrachtgever ons twee jaar geleden vroeg als ‘regieaannemer’ op te treden. Samen inkopen was zijn credo. Dat zorgde voor een bredere kennis van de verschillende toeleveranciers en hun prijs/kwaliteitverhouding. Daar zijn wij vervolgens op gaan voortborduren. Het is een redelijk vooruitstrevende werkwijze in onze branche. We merken dat onze opdrachtgevers deze transparante manier van prijsvorming als prettig ervaren en dat de resultaten in zowel kwaliteit als prijs uitstekend zijn. Met recht kunnen we dan ook zeggen dat dan ‘Alles voor elkaar is’.”

Bouwgroep Horsman & co
2e Poellaan 12
2161 CJ Lisse
T (0252) 41 31 55
I www.horsman.nl
E [email protected]

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *