WW in Holland Rijnland ondanks gestage daling nog niet op pre-crisisniveau

In totaal verstrekte UWV eind juni 2021  6.800 WW-uitkeringen in Holland Rijnland. Dat waren er 232 minder dan eind mei, een afname van 3,3%. Dit is een kleinere afname dan het landelijk gemiddelde dat op 4,5% uitkwam. 

Als we de afname in onze regio vergelijken met juni 2020 dan daalde het aantal WW-uitkeringen in Holland Rijnland met 1.150, oftewel 14,5%. Ook dit dalingspercentage bleef onder het Nederlands gemiddelde (-20,7%).

Door de gestage afname van het aantal WW-uitkeringen is het WW-cijfer landelijk gezien inmiddels weer op het niveau van voor de start van de coronacrisis. In Holland Rijnland is het nog niet zover en bedraagt de stijging ten opzichte van februari 2020 nog altijd 9%.

Het WW-percentage, oftewel het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, blijft in Holland Rijnland met 2,3% desalniettemin onder het landelijk gemiddelde van 2,6%.

Het aantal WW-uitkeringen daalt in vrijwel alle gemeenten in onze regio. Als we het vergelijken met de stand van zaken in mei 2021 is de afname het sterkst in Hillegom (-7,6%) en Alphen (-6,3%), op jaarbasis is Leiden (-19%) de sterkste daler. De enige gemeente die een WW-stijging laat noteren is Zoeterwoude; +2,1% op maandbasis en +5,4% op jaarbasis. Katwijk heeft op dit moment met 1,7% het laagste aantal WW-uitkeringen.

Kijken we naar de leeftijdsopbouw van de personen die uitstroomden uit de WW dan zien we, net als het landelijke beeld, de grootste daling wederom bij personen jonger dan 27 jaar (-15,7% t.o.v. mei 2021).

Als we kijken naar het opleidingsniveau dan zien we op maandbasis de grootste afname bij mbo 2 t/m 4 (-5,6%). Bekijken we het op jaarbasis dan nam de WW vooral af bij hbo’ers (-23%), havo/vwo’ers (-22%) en wo’ers (-21%). 

Opvallend is dat in Holland Rijnland met name personen zonder startkwalificatie* qua daling achterblijven bij het landelijk gemiddelde (regionaal -12%, landelijk -20%).

* Een Startkwalificatie is volgens de overheid het minimale onderwijsniveau dat nodig is om kans te maken op duurzaam werk. Een Startkwalificatie is een havo of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2.

Uit de cijfers voor de sectoren komt een verklaarbaar beeld naar voren, met op maandbasis vooral fors minder WW-uitkeringen bij horeca (-65), detailhandel (-38) en uitzendbedrijven (-29). In vergelijking met juni 2020 tonen met name overige commerciële dienstverlening* (-436) en uitzendbedrijven (-350) herstel. Maar ook bij banken & verzekeraars (-94) en zorg & welzijn (-90) is de WW in een jaar tijd flink afgenomen.

Op beroepsniveau zien we de afgelopen maand de grootste daling bij dienstverlenende beroepen (-57 WW-uitkeringen). Binnen deze beroepsklasse waren er bijvoorbeeld veel minder WW-uitkeringen voor kelners, koks en schoonmakers. In vergelijking met vorig jaar droegen bedrijfseconomische & administratieve beroepen opnieuw het meest bij aan de afname (-233). Zo was er onder meer een serieuze daling in het WW-cijfer voor administratief medewerkers, directiesecretaresses en boekhoudkundig medewerkers. Het feit dat ook deze kwetsbare beroepen zich herstellen is een duidelijk signaal dat de arbeidsmarkt aantrekt.

*Denk bij overige commerciële dienstverlening aan adviesbureaus, advocatenkantoren en andere zakelijke dienstverleners.

Kansrijke beroepen zorgen ook voor meeste vacatures

In Holland Rijnland had 66% van de 6.600 vacatures die aan het eind van het 1e kwartaal van 2021 openstonden betrekking op beroepen, die volgens UWV’s recent geüpdatet overzicht, als kansrijk gelden. Het ging om 4.350 vacatures voor kansrijke beroepen. Tegelijkertijd stond eind juni 2021 slechts 28% van alle WW’ers inschreven met een kansrijk beroep. Deze verhouding onderstreept de kansen voor werkzoekenden in deze beroepen: er zijn relatief weinig concurrenten voor de beschikbare vacatures. Monteurs industriële machines & installaties, vrachtwagenchauffeurs binnenland en verzorgenden IG zijn voorbeelden van kansrijke beroepen waarvoor in de eerste maanden van 2021 in Holland Rijnland veel vacatures openstonden. Dat laatste zien we ook in de vraag van werkgevers. We  krijgen steeds meer  signalen dat vacatures moeilijker te vervullen zijn. 

Overstapberoepen

Het verbreden van zoekgedrag vergroot de kans op het vinden van een baan vaak aanzienlijk. In de praktijk blijven werkzoekenden, ondanks verminderde arbeidsmarktkansen, soms toch vasthouden aan hun oorspronkelijke beroep. Dat beroep voelt immers vertrouwd en maakt onderdeel uit van de eigen identiteit. Als dat zo voelt kan het moeilijk zijn om uit de ‘comfortzone’ te komen. UWV helpt werkzoekenden daarom om hun horizon te verbreden, door bijvoorbeeld vaardigheden in kaart te brengen en op basis daarvan mogelijke overstapberoepen te definiëren. Ook werkt UWV samen met opleiders en werkgevers om werkzoekenden via leer/werktrajecten klaar te stomen voor een nieuw beroep.

Anders werven

Doordat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt – minder werkzoekenden voor meer vacatures – ontstaat er een steeds grotere mismatch. Opleiding en arbeidsverleden van werkzoekenden sluiten niet meer aan bij wat een werkgever vraagt. Werkgevers zullen dus minder naar de harde eisen zoals opleiding en werkervaring moeten gaan kijken en meer naar de skills die iemand heeft. Omdat ‘beroepen’ een te grof begrip zijn voldoet deze indeling eigenlijk niet meer. Als we de mismatch op de arbeidsmarkt willen aanpakken, moeten we op een meer verfijnde manier kijken naar wat iemand kan en weet. Iemand kan immers geen ‘relevante’ werkervaring hebben in de sector waarin een vacature is, maar kan wel relevante vaardigheden hebben geleerd in een ander beroep. Een receptionist heeft bijvoorbeeld ervaring met het welkom heten van gasten en het registeren van klachten.

Zo heeft het WerkgeversServicepunt Holland Rijnland onlangs via uitzendbureau Timing klantcontactmedewerkers geworven voor de ANWB Ledenservice. Klantcontactmedewerker is een kansrijk beroep, dat vaak bij uitstek een geschikte overstap vormt voor werkzoekenden met een administratieve achtergrond. De competenties die zij in hun loopbaan hebben opgedaan matchen dikwijls goed met klantcontactfuncties. Vanwege de verzekeringen die de ANWB aanbiedt dienden de kandidaten voor deze specifieke rol wel eerst een Wft-basisdiploma* te behalen. Uitzendbureau Timing en UWV hebben hier financieel zorg voor gedragen. Verdere scholing in de vorm van een Wft-diploma Schade wordt intern aangeboden door de ANWB. Naast dit project wordt er door het WSP Holland Rijnland ook volop geworven voor de techniek. Bijvoorbeeld via een zijinstroomtraject waarbij werkzoekenden worden omgeschoold tot ambachtelijk houtbewerkingsmonteur. Door de goede relatie tussen werkgever en UWV en de open houding van alle betrokkenen blijkt dit in de praktijk een prachtige kans voor gemotiveerde, leergierige werkzoekenden met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

*Wft = Wet op het financieel toezicht

Wilt u ondersteuning bij het vinden van personeel of heeft u nog vragen? Schroom niet om contact met mij op te nemen.

Jan Wassenaar, Senior Adviseur Werkgeversdienstverlening UWV Werkbedrijf
06-52 464 012
[email protected]

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *