Genomineerd voor De Sterkste Schakel 2019: Faro Architecten

“Het kan niet anders zijn dan dat de mens centraal staat in ons werk”. Het is de rode draad in het gesprek met Wouter van der Stap, een van de directieleden van Faro architecten. “Ons werk bestaat net zo goed uit praten met de buurt en met bewoners als uit creativiteit en uitwerking.”

Faro heeft veel werk in de (sociale) woningbouw. “Wij houden van grote, complexe projecten. Bijvoorbeeld wanneer woningbouw nodig is op binnenstedelijke locaties of met bijzondere voorwaarden. Het zoeken van het juiste evenwicht tussen mogelijkheden en onmogelijkheden en dan ook nog iets bedenken dat in de smaak valt is de leuke puzzel van ons werk. In gesprek gaan met toekomstige bewoners en de buurt is dan geen hindernis. Het inspireert juist wanneer je van mensen te horen krijgt wát ze mooi vinden, wélk gevoel ze op een bepaalde plek hebben en hóe ze ruimte willen gebruiken. Daar ontstaan de mooiste dingen uit.”

Menselijke maat . . en bakstenen
Zoals te verwachten valt vliegen de foto’s van gebouwen over tafel. Gebouwen in stad en dorp; veel woningen, maar ook scholen, dorpshuizen en een handvol zorggebouwen. Nu valt er over smaak natuurlijk te twisten – en dat doen ze bij Faro graag, maar wat in ieder geval opvalt is de menselijke maat. “Het is ons motto – Als je niet voor mensen bouwt, voor wie dan wel? Als het goed is zie je dat inderdaad terug in onze ontwerpen. Vriendelijke gebouwen die rekening houden met gebruikers, bewoners en bezoekers. Onze klanten – commerciële ontwikkelaars, overheden, bouwbedrijven – zien dat wij daar goede resultaten mee behalen bij aanbestedingen en competities. Dat trekt ze naar ons toe.” Is er dan sprake van een herkenbaarheid van Faro-ontwerpen? “Ja en nee. Wat je ziet is dat onze ontwerpen ‘worden begrepen’ omdat ze goed passen in de omgeving waarvoor wij bouwen. Het gebruik van baksteen hoort daar inderdaad wel bij. Dat is een Nederlands dingetje.”

Oh jee, de bouw?
Ja, de architectuur ving de eerste klappen op toen de markt voor de bouw inzakte. Merk je daar nog iets van bij Faro? Niet wanneer je op hun site de serie prachtige recente projecten over het scherm ziet tuimelen. Hoe hebben zij zich aangepast? “Wij hebben de banden juist aangehaald. Wij hebben de zogenaamde tegenstelling tussen ontwerp en uitvoering overbrugd. Zoek je bezuinigingen? Huur ons dan in voor slimme oplossingen. Wil je een opdracht binnenhalen? Dan heb je ons nodig voor een doorslaggevend ontwerp. Die nadere samenwerking hebben wij gezocht en gevonden. Wij zijn allang weer terug op het niveau van voor de bouwmalaise.”

Goed proces is ook maatwerk
Je kunt als architect natuurlijk niet blíjven schetsen aan je ontwerp. “Het hele proces van bewonersoverleg tot en met bouwtekening houden wij strak in de hand. Moderne technieken helpen daar enorm bij. Met BIM (building information modeling) sluizen wij volkomen digitaal de ontwerpen door naar de bouwers. Maar ‘aan de voorkant’ kunnen wij daar ook 3D impressies mee maken waar je met een VR bril doorheen kunt lopen. Wij geven iedereen optimaal inzicht in de ontwerpen die wij maken en regisseren zo de noodzakelijke afstemming. Zo maken wij ook maatwerk van het proces.”

Faro Architecten
Lisserweg 487D, Lisserbroek
T 0252 414 777
E [email protected]
W www.faro.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *