Deze regelingen maken bijscholing betaalbaar (en je kent ze vast niet!)

Goed personeel is steeds lastiger te vinden. Zeker in bepaalde branches is het moeilijk om de juiste mensen binnen te halen óf aan je te binden. Het aanbieden van opleidingen aan je medewerkers kan helpen om hun werkplek interessant en uitdagend te houden. En hoe plezierig is het dan als de opleiding ook nog betaalbaar is doordat er subsidie voor te krijgen is!

Voor het bijscholen van medewerkers naar HBO-niveau is er de regeling Experiment vraagfinanciering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Via deze regling is per 30 studiepunten een voucher van € 1.250 beschikbaar. Een HBO-bachlor diploma telt 240 studiepunten. Tel uit je winst! De subsidie is beschikbaar voor de sectoren Techniek & ICT en Zorg & welzijn.

De Subsidieregeling Praktijkleren, ook via het ministerie van OCW, stimuleert werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is beschikbaar voor opleidingen op het niveau van Vmbo tot en met promovendi en ziet toe op leerwerktrajecten en deeltijdopleidingen. Doel van de subsidie is leerlingen en studenten door het opdoen van praktijkervaring beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Voor het HBO geldt de regeling alleen voor het praktijkdeel van opleidingen binnen de sectoren Techniek of Land-bouw en natuurlijke omgeving. Op Vmbo- en mbo-niveau zijn er moge-lijkheden voor subsidie voor een groter aantal opleidingen. De subsidie is beschikbaar voor bedrijven die zijn erkend als leerbedrijf. Een werkgever komt in aanmerking voor subsidie voor de tijd waarin de student in het bedrijf wordt begeleid. Het maximale subsidie-bedrag is € 2.700 per werkleerplek.

Kun of wil je als werkgever niet de hele opleiding voor je werknemers betalen? Dan is voor hen het Leven lang leren krediet beschikbaar. Dit is een overheids-lening voor medewerkers tot 55 jaar die geen recht meer hebben op studiefinan-ciering. Bij  DUO kan tegen een lage rente geld geleend worden om het collegegeld te betalen.

Betaal je als werkgever de studiekosten voor je medewerkers? Vergeet niet een studieovereenkomst af te sluiten, waarin afspraken gemaakt worden over terugbetaling van de kosten wanneer de medewerker gedurende of binnen korte tijd na het afronden van de studie het bedrijf verlaat.

Peter de Boer

Accountant Administratieconsulent
Driebergen Accountants, Rijnsburg
www.driebergenaccountants.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *