ENZO architectuur & interieur, architecten van interieur tot wijk

Wanneer je als architectenbureau sinds 2008 tegen de trend in groeit van zes naar veertien medewerkers, dan doe je iets heel goed. Maar wat? Carlo Abdul en Jasper van Rijn kennen elkaar al vijftien jaar en hebben duidelijk een zakelijke en creatieve klik. Zij hebben in die tijd een mooi portfolio van zakelijke gebouwen, woningen en utiliteitsgebouwen neergezet. Het kantoor zelf huist in de verbouwde graansilo aan de Leimuiderdijk.

“Wij hebben het druk.” zegt Carlo, nadat hij een kwartier na het begin van het gesprek aanschuift, “Maar het voorgaande gesprek met klanten was gewoon veel te leuk om af te kappen. Wij kunnen ons helemaal ingraven in iedere opdracht, of het nu een kerk of een aanbouw is.” Dat ingraven gaat ver. Zowel Jasper als Carlo hebben in hun opleiding alle stappen doorlopen, van MTS, naar HTS tot Universiteit. Dat betekent dat zij bouwprojecten van concept tot uitvoer overzien. Voeg daaraan toe dat zij de overtuiging hebben dat stedenbouwkunde, architectuur en interieurontwerp nauw samen moeten gaan. Voor de klant betekent dat een brede, volledige aanpak van zijn vraag.

Wow-effect aan de dijk
Inmiddels kunnen Jasper en Carlo natuurlijk alsmaar meer geslaagde voorbeelden van hun werk aanwijzen. “Potentiële opdrachtgevers meenemen op locatie en ze laten zien dat wij het kunnen is makkelijker dan ze overtuigen op basis van alleen een tekening.” Toch zijn ze daar wel mee begonnen. Het eerste project was de verbouwing van de graan-silo aan de Leimuiderdijk tot gecombineerd woonhuis en kantoor. “Die opdracht kregen wij tijdens onze studie van mijn vader,” vertelt Jasper, “Dat was een geweldige kans en daarmee hebben wij ons visitekaartje afgegeven. Mijn vader is zelf architect en heeft – uiteindelijk maar een beetje – toezicht gehou-den. Met dit project konden wij in samenhang laten zien welke ideeën wij hebben op het gebied van ontwerp, herbestemming, woongenot, materiaal-gebruik en interieur. Vanaf dat moment zijn wij alleen maar gegroeid.” En ze hebben een les geleerd over management.

Verwachtingen overtreffen
Het uitgangspunt voor ieder ontwerp is de vraag van de opdrachtgever. Dat begint met goed luisteren naar zijn wensen en eigen ideeën. “De uitgangs-situatie is zelden helemaal blanco. Bij ‘vernieuwbouwing’ en aanbouwen sowieso niet, maar bij nieuwbouw eigenlijk ook niet. Je hebt altijd een uitgangssituatie in de locatie en de bedoeling. En daar laten wij dan snel onze eigen inzichten op los.”

Bij het ontwerp voor een hele nieuwe wijk in Hillegom kregen ze na realisatie van het eerste deel het tastbare bewijs van de juistheid van hun visie. “Wij zijn daar begonnen met grondig onderzoek naar de wens van de markt. Daar kwam ‘buitenleven en grondgebonden woningen uit’. Dat hebben wij vertaald in bouwblokken zonder straten en openslaande deuren aan de voorzijde van de huizen. Wanneer wij nu in die wijk rondlopen dan zien wij kinderen spelen waar wij het verwachtten en komen bewoners naar buiten om ons enthousiast te vertellen dat ‘het werkt’.”

Teamwerk managen
Op een bepaald moment kun je niet meer alle opdrachten zelf afhandelen. Vooralsnog lijken Carlo en Jasper daar een oplossing voor te hebben gevonden. “Pitchen voor grote projecten is veel werk. Bij de meest recente hebben wij het hele management ervan overgelaten aan een van onze medewerkers. Die begon óns en de collega’s dus te managen. Het voordeel voor de klant is dat hij met iemand aan tafel zit die de hele verantwoordelijkheid voelt.” Het is een aanpak die ertoe leidde dat drie voormalige stagiairs bij hen wilden blijven werken. En die laatste pitch hebben ze gewonnen.

ENZO architectuur & interieur
Leimuiderdijk 239, Burgerveen
T 0172 50 30 90
E [email protected]
W www.enzoarchitecten.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *