Docentplus maakt leren veel leuker

Het verhaal van Docentplus is niet eenvoudig te vangen in een enkel artikel. Het bedrijf van Marinka Drost en Petra Verra timmert hard aan de weg in het onderwijs. Dat succes valt wel te verklaren. Hun methode biedt een serieuze stap naar beter begrip van hóe mensen leren. “Dat helpt mensen om beter te leren, sneller te leren, meer persoonlijk nut uit hun opleiding te halen en – niet onbelangrijk – om mensen beter tot hun recht te laten komen.”
“Wij zijn ontzettend blij dat het aanslaat,” zegt Marinka Drost, “op eigen kracht zijn wij erin geslaagd om onze methode bij vrijwel alle voortgezet onderwijsinstellingen in gebruik te krijgen. En toch is dat nog maar het begin. Als je ziet hoeveel makkelijker wij het leven van leerlingen en leraren kunnen maken, dan kunnen wij nog veel meer verwachten.”
Ze zijn niet alleen trots, ze zijn ook gedreven over hun vondst: “Stel je voor dat je kind ‘niet meekomt’ in de klas, dan wil je toch zo snel mogelijk weten waardoor dat komt. Maar wanneer ouders, leraren en leerlingen eigenlijk niet van elkaar begrijpen wat er met ‘leren’ wordt bedoeld, dan wordt dat een onmogelijke opgaaf. Met onze methode kun je dat razendsnel vaststellen én kun je meten wat voor soort leren het beste werkt bij je leerling. Dan kan je gericht het onderwijs bijsturen, toetsen aanpassen en je leerling veel beter helpen. Leren wordt veel effectiever en leuker.” Scholen zijn hard op zoek naar dit soort verbeteringen van de kern van het onderwijs.

Van stampen tot inzicht
Een taal leer je niet met woordjes stampen. Het verschil tussen een wit en een zwart dak begrijpen maakt je nog geen dakdekker. Drost en Verra bedachten zo’n tien jaar geleden dat leren uit twee hoofdzaken bestaat: kennis en gedrag. Ieder deelden zij in vier onderdelen in. Kennis bestaat uit opdreunen (Reproductie), oefenen (Training), overdracht (Transfer) en inzicht (Innovatie). “Die indeling – RTTI – slaat aan en maakt het veel makkelijker om ‘leren’ te bespreken en achter cijfers te kijken. Elk van die vier onderdelen is belangrijk, wij maken inzichtelijk waar je mee bezig bent.”

Docentplus is deze methode gaan delen met docenten in het onderwijs. Dat werkte als een olievlek. “Het waren de docenten die vervolgens aan de onderwijsuitgevers gingen vragen om RTTI in hun boeken te gaan opnemen. Dat leidde inmiddels tot samenwerkingen met partijen als Noordhoff Uitgevers. Daarnaast hebben wij onze eigen diensten. Leraren kunnen online een training volgen in RTTI en wij leveren een webapplicatie RTTI-online waarmee zij vanuit hun toetsen en de scores van hun leerlingen met RTTI de ontwikkeling kunnen stimuleren.”

Klein, maar schaalbaar bedrijf
Voor Drost en Verra zijn de online ontwikkelingen van levensbelang. Het bedrijf is en blijft slechts twee personen groot. “Wij hebben er genoeg aan met alle mogelijke partijen tot de juiste samenwerking te komen. Dat voeren wij vervolgens uit door middel van online koppelingen met alle mogelijke schoolpakketten, leerlingvolgsystemen en dergelijke. En uiteraard hebben wij daar de juiste leveranciers voor.”

Zodoende blijft Docentplus onafhankelijk en kan ze dus alle partijen blijven bedienen. “Wij staan pas aan het begin van grote groei. Naast het voortgezet onderwijs kunnen wij nog naar het basisonderwijs. Of juist naar het beroepsonderwijs, waar wij weten dat er onvrede is bij het bedrijfsleven over de kwaliteit van de opleidingen. Bedrijven vragen de vaardigheden rond Transfer en Innovatie, maar de opleidingen richten zich veelal op Reproductie en Training. Wij weten inmiddels dat leerlingen en bedrijven veel baat kunnen hebben van onze systematiek.”

Docentplus/RTTI-online
Willemstraat 57, Bodegraven
T 0172 764 293
E [email protected]
W www.docentplus.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *