Bezwaar BTW-heffing privégebruik auto 2016

Er lopen al enige jaren procedures tegen de berekening van de btw-heffing over het privégebruik van de auto van de zaak. Om te profiteren van een eventuele positieve uitkomst van de procedures moet je tijdig bezwaar maken tegen de laatste btw-aangifte van 2016.

Waar gaat het bezwaar nou eigenlijk over?

In eerste instantie is het mogelijk de BTW over de kosten die je maakt voor een auto volledig in aftrek brengen. Een voorwaarde is wel dat de auto wordt gebruikt voor activiteiten die belast zijn met BTW. Vervolgens geef je aan het einde van het jaar de BTW aan over de waarde van het privégebruik. Vanaf 1 juli 2011 wordt BTW geheven volgens een andere methode. Indien je als ondernemer geen sluitende kilometeradministratie hebt bijgehouden, dan geef je een forfaitair bedrag aan dat je berekent door  2,7%  van de cataloguswaarde (inclusief BTW en BPM) van de auto te nemen óf 1,5% (indien bij de aankoop van de auto geen BTW is afgetrokken, dan wel de auto langer dan vijf jaar in gebruik is). Dit is een goedkeuring van het ministerie van Financiën ter beperking van de administratieve lasten.

Echter, de overgang naar deze nieuwe regeling heeft geleid tot vele bezwaarschriften van ondernemers. Vervolgens zijn er bij Rechtbank Gelderland en Hof Arnhem-Leeuwarden een viertal procedures gevoerd inzake de BTW-correctie over 2011 van het privégebruik van de auto van de zaak.

Tijdens de procedures is o.a. de vraag behandeld of het mogelijk is om twee verschillende regelingen toe te passen voor het belasten van het privégebruik van de auto in één kalenderjaar. En kan deze regeling wel toegepast worden bij leaseauto’s? Tot nu toe trokken de ondernemers aan het kortste eind, nu is het woord aan de Hoge Raad. Wellicht is de Hoge Raad van mening dat het Hof het verkeerd ziet. Uiteraard is niet te voorspellen wat de uitkomst is van procedures. Echter, door bezwaar te maken behoud je je rechten. Als je geen bezwaar hebt gemaakt, zal de Belastingdienst ook niet overgaan tot teruggaaf. Naar verwachting zal de Hoge Raad voor 1 mei uitspraak doen. JAN© houdt je op de hoogte.

Het bezwaar over 2016
Over de jaren 2011 t/m 2015 heeft JAN© voor een groot aantal klanten een collectief bezwaar ingediend tegen de aangegeven BTW over het privégebruik van de auto. De reeds ingediende bezwaren worden aangehouden totdat er onherroepelijk uitspraak in voormelde procedures is gedaan, en geldt ook automatisch als bezwaar tegen de laatste aangifte van 2016.

Arno Zandvliet
Belastingadviseur
JAN Accountants & Belastingadviseurs
www.jan.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *