GlasGroen: vormgevers van onze omgeving

GlasGroen is gespecialiseerd in het ontwerpen van de buitenruimte en de aanleg van waterbouw en houten terreininrichting. Als overheden en aannemers een partner zoeken voor een plan én de aanleg van groen en water dan komen ze al jaren uit bij GlasGroen. Van de totale houten inrichting van de nieuwe boulevard van Katwijk tot de aanleg van de karakteristieke ‘golvende’ damwand op golfbaan The Dutch. Maar vooral ook kilometers beschoeiingen, damwanden, bruggen, zitelementen, hekwerken en steigers. “Er wordt steeds zorgvuldiger nagedacht over de inrichting van buitenruimtes. Dat maakt ze mooier en plezieriger om te verblijven.”

Rianne Sjoerdsma en Ruud Glas leerden elkaar rond 2002 kennen ‘in het vak’: Rianne studeerde Land- en Watermanagement en Ruud deed Tuin- en Landschapinrichting aan Hogeschool Larenstein. Rianne vervolgde haar studie met Landschapsarchitectuur aan de

Academie van Bouwkunst. Ze trouwden, kregen drie kinderen en kozen ieder een eigen carrière: als landschapsarchitect bij de overheid, respectievelijk ondernemer in het bedrijf van zijn ouders, Glas Groenvoorzieningen. De ontwikkeling van het bedrijf naar een steeds volwaardiger partner op het gebied van waterbouw en terreininrichting bracht Rianne kort geleden ‘het bedrijf in’. Dat brengt GlasGroen weer een belangrijke stap verder.

Land, hout en water
Op de grens van land en water vind je in Nederland veel hout. Hout – is naast design en constructie – de belangrijkste pijler voor het FSC®-gecertificeerde GlasGroen. Ruud: “Mijn vader begon in ‘het groen’, met graszoden, maar koos later de richting van oeverbescherming. Dat groeide uit naar de aanleg van steigers, vlonders en bruggen. Met de kwaliteitsslag bij de inrichting van buiten-ruimtes van de laatste jaren heeft hout een prominentere plek gekregen. En onze expertise is daarmee meegegroeid.” GlasGroen en haar uitvoeringsteams hebben zich steeds verder ontwikkeld. Rianne: “Onze kennis van ontwerp, materiaal en constructie zijn daarbij van groot belang. Dus lezen wij niet alleen tekeningen en bestekken, wij voegen hier ook berekeningen aan toe. Wij denken mee over de beste manier om plannen zo mooi, kwalitatief en duurzaam mogelijk uit te voeren.”

Klanten ontwikkelen zich
“De belangrijkste klant bij gebiedsinrichting is de gebruiker. Als het om publieke projecten gaat dan wordt die vaak met inspraak betrokken bij de plannen. Als landschapsarchitect,” legt Rianne uit, “zorg ik middels schetssessies voor de verbinding tussen hun wensen en die van de opdrachtgever. Samen praten wij over de kansen en mogelijkheden én kan ik ideeën en verwachtingen vertalen in concrete ontwerpen.” GlasGroen onderscheidt zich met haar praktische kennis en expertise door haar opdrachtgevers – gemeenten, waterschappen, coöperaties – realistische ontwerpen te bieden met een heel breed draagvlak.

“Bovendien willen wij meegroeien met alle mogelijke technische ontwikkelingen om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen en te ontzorgen,” zegt Ruud, “Zo werkt GlasGroen sinds kort met het allernieuwste GPS-systeem waarmee wij na voltooiing van een klus meteen alle werkzaamheden ter plekke in AutoCad kunnen inmeten. De meetgegevens kunnen direct in het GIS- of ander beheer-systeem van de opdrachtgever ingebracht worden, zodat hij daarmee geen aparte landmeter meer hoeft rond te sturen.”

GlasGroen
Geesthof 7
2211 SN  Noordwijkerhout
T 0252 – 37 38 50
E [email protected]
I www.glasgroen.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *