Ondernemer, denk aan uw houdbaarheidsdatum!

Het is voor bijna iedereen moeilijk om afstand te doen van iets dat je zelf hebt opgebouwd, uitgebouwd, groot gebracht of onderhouden en waarin meestal veel tijd is geïnvesteerd. Het is moeilijk om dat aan een ander over te laten dus veel ondernemers schuiven het voor zich uit: de overdracht van hun bedrijf.

och is het belangrijk om als ondernemer regelmatig over dit onderwerp na te denken want zelfs een ondernemer heeft geen onbeperkte houdbaarheidsdatum. En de bedrijfsoverdracht kent veel aspecten. Er moet tijdig een opvolger beschikbaar zijn die voldoende kan ingroeien in de onderneming. De financiering moet worden geregeld. De juridische structuur en vastlegging moet toekomstbestendig zijn. De bedrijfseconomische en fiscale gevolgen moeten in beeld worden gebracht en waar mogelijk worden bijgestuurd. En onderschat naast al deze praktische zaken ook het psychologische aspect van bedrijfsoverdracht niet.

Wat de fiscale gevolgen betreft kent de wetgeving een speciale regeling, de bedrijfsopvolgingsregeling (in vakjargon BOR) in de Schenk- en Erfbelasting. Deze vrijstelling is omvangrijk, maar wel gebonden aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat de onderneming na overdracht ten minste vijf jaar voortgezet moet worden. Doet de opvolger dat niet, dan is hij of zij alsnog Schenk- of Erfbelasting verschuldigd. Ook met BV-structuren kunnen allerlei fiscale voordelen worden behaald, mits dit op tijd is voorbereid zodat aan de fiscale voorwaarden en termijnen wordt voldaan.

De onderneming, maar misschien nog wel meer de ondernemer, moeten goed worden voorbereid op de overdracht. Een kenmerk van veel ondernemers is dat zij houden van korte lijnen en snelle stappen. Maar in een traject van bedrijfsoverdracht lukt dat niet altijd als ook de fiscale voordelen nagestreefd worden. Daarom is een goede en tijdige advisering en begeleiding onmisbaar. Want zelfs de meest creatieve adviseur kan niet achteraf repareren wat vooraf al geregeld had kunnen en moeten worden. Begin dus op tijd met nadenken over uw houdbaarheidsdatum.

Mijn kennis beperkt zich overigens niet alleen tot de fiscale aspecten. Ook op de andere gebieden heb ik inmiddels de       nodige kennis in huis, aangevuld met ervaringskunde. Kennis en kunde die te ver gaat voor in een column maar die ik graag op een andere manier als maatwerk met u deel.

Renger Kok
Register Belastingadviseur
Lansigt Accountants en Belastingadviseurs
www.lansigt.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *