Vendor loan: hoe krijg ik mijn geld terug?

Ondanks de aantrekkende markt blijft financieren van goodwill in het MKB vaak onbereikbaar. Om toch een goede prijs te krijgen financieren ondernemers in het MKB de verkoop van hun eigen bedrijf steeds vaker zelf mee. Deelneming in een koopholding, achtergestelde leningen, earn outs en andere vormen van tijdelijke financiële betrokkenheid zijn vaak een vast onderdeel van de deal. Maar ja: hoe en wanneer krijg je dat geld terug? 

Vendor loan
Bij een vendor loan doet de verkoper voor een deel van de koopsom afstand van zijn directe vorderingsrecht op koper, waartegenover koper en verkoper gelijktijdig een geldlening overeenkomen. De vendor loan is veelal achtergesteld op bancaire financiering en heeft niet zelden een looptijd die langer is dan de banklening (de bank wil immers als eerste haar geld terug).

Verkoper lijkt daarmee helemaal achteraan te staan als het gaat om de terugbetaling van zijn lening. Hoe kan een verkoper dan toch bepaalde zekerheden stellen?

Pandrecht/hypotheekrecht
Als zekerheid voor de terugbetaling van de achtergestelde lening kan verkoper, vaak slechts als tweede in rang, een pandrecht of hypotheekrecht vestigen. Het pand- of hypotheekrecht wordt door geldschieter gevestigd op een vordering om bij voorrang boven andere schuldeisers de geldsom te verhalen. Zowel het pandrecht als het hypotheekrecht bieden verkoper het recht van parate executie, dat wil om zonder tussenkomst van de rechter het onderpand in het openbaar te verkopen. Het verschil tussen het pandrecht en hypotheekrecht is dat hypotheekrecht alleen kan worden gevestigd op registergoederen, terwijl een pandrecht alleen gevestigd kan worden op niet-registergoederen.

Participeren in koopholding
Als zekerheid kan verkoper ook participeren in een (nieuwe) koopholding, de zogenoemde gefaseerde overname. Duidelijke afspraken in de aandeelhoudersovereenkomst versterken de positie van verkoper.
Bij deze constructie ontvangt verkoper vanuit de koopholding de koopsom, waarbij gelijktijdig een deel wordt omgezet in een vendor loan. De financiering van de koopsom zal naast de vendor loan en de inbreng van koper deels bancair worden gefinancierd. Partijen kunnen met elkaar overeenkomen dat na aflossing van de bancaire financiering de achtergestelde lening wordt afgelost en dat het resterende deel van de aandelen die verkoper via de koopholding houdt worden overgenomen door de koper.

Om de kans te vergroten dat verkoper zijn geld terug krijgt kan verkoper ook op enkele andere manieren zijn positie beschermen. Voorbeelden zijn:

• Uitkeringsverbod/non dividendverklaring zolang de lening niet is terugbetaald;

• Afspraken omtrent de ‘normale’ voorzetting van de bedrijfsactiviteiten en het behoud van de organisatiestructuur, belangrijke activa, goodwill, etc.;

• Change of control clausule expliciet opnemen waarbij zeggenschapswijziging zonder goedkeuring wordt verboden.

Mogelijke sanctie bij inbreuk op de gemaakte afspraken is bijvoorbeeld directe opeisbaarheid van de vendor loan.

Conclusie
Een vendor loan biedt de verkoper de sleutel tot een hogere verkoopopbrengst, maar het brengt ook onzekerheid met zich mee. Een verkoper doet er goed aan om bij het verstrekken van een vendor loan  zoveel mogelijk zekerheden te bedingen. Dat is maatwerk waarbij een goede overnameadviseur of jurist zijn geld dubbel en dwars waard kan zijn.n

Geert Hoedjes
JAN Accountants & Belastingadviseurs
www.JAN.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *