Sparen in box 3 of in de B.V., heeft u al enig idee?

De vermogensrendementsheffing houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. De belasting bedraagt 30% en wordt geheven over een fictief rendement van 4%. U betaalt effectief dus 1,2% belasting. Gelet op de huidige rentestanden kan de heffing derhalve oplopen tot meer dan 100% over het feitelijk behaalde rendement. 

Al jaren bestaat er discussie over het fictieve rendement van 4%. De aankondiging van het aanpassen van het fictief rendement klonk beter dan het daadwerkelijke voorstel. Vanaf 2017 gaan de volgende fictieve rendementen gelden:

0 – 25.000   0%

25.000 – 125.000   2,9%

125.000 – 1.025.000   4,7%

1.025.000 –   5,5%

Het fictieve rendement gaat dus juist verder omhoog. De eerste schijf is lager dan het huidige rendement. Echter betalen die effectief nog steeds 0,87% belasting uitgaande van 2,9% fictief rendement. Ten tijde van het schrijven van dit artikel bedroeg de gemiddelde rente op een spaarrekening 1,2% (effectieve heffing van 72,5%) en 1,8% op een vijfjaarsdeposito (effectieve heffing van 48%).

Hoe de (nieuwe) vermogensrendementsheffing te voorkomen? Een mogelijkheid is om het vermogen onder te brengen in uw eigen B.V. Door het vermogen in te brengen in de B.V. wordt uw box 3 vermogen verlaagd. De effectieve belastingdruk op het rendement komt op 40%, lager dus dan sparen in box 3. Indien rekening wordt gehouden met de inflatiecorrectie zal het effectieve rendement nog verder dalen.

Bijkomende voordelen bij sparen in de B.V. kan zijn dat bij vererving eventueel gebruik gemaakt kan worden van de bedrijfsopvolgingsregeling in de erfbelasting. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan kan tot € 1.055.000 aan ondernemingsvermogen (dit geldt ook voor de waarde van aandelen in de B.V.) zonder heffing van erfbelasting overgaan op de erfgenamen.

Een ander bijkomend voordeel kan zijn dat een lagere eigen bijdrage voor het CAK (thuishulp of verzorgingstehuis) geldt. Voor de eigen bijdrage voor het CAK wordt gekeken naar uw belastbaar inkomen en naar het aanwezige vermogen in box 3. Met het aanwezige vermogen in de B.V. (box 2) wordt geen rekening gehouden.

Kortom voldoende stof om het komende jaar over na te denken. Misschien is het voordeel qua vermogensrendementsheffing niet zo groot maar wel de besparing op erfbelasting of de besparing op de eventuele eigen bijdrage voor het CAK.

Oscar Meijrink
Belastingadviseur Bunnig & Partners
Accountants & Adviseurs
www.bunnig.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *