Column Menno Smitsloo: Leiden verandert de komende jaren gigantisch!

De stad Leiden zal de komende jaren in alle opzichten een metamorfose ondergaan, waarbij een vruchtbare toekomst voor haar inwoners mogelijk is.

Een echte stad door nieuwe gemeentegrenzen

De zogeheten ‘LOL’ gemeente zal ontstaan, door toevoeging van Leiderdorp en Oegstgeest, terwijl ook Voorschoten toetreedt en niet meer aan Wassenaar blijft klitten. Laatstgenoemde gemeente hoort bij Den Haag. Zo zal Leiden ruim 200.000 inwoners gaan tellen en daarmee in grootte de zevende gemeente van Nederland worden. Dit alles in het hart van de Randstad. ‘Randstad Knooppunt’ dus. De bestuurskracht wordt sterker en het ambtenarenapparaat professioneler en goedkoper, terwijl het logisch lijkt dat zich nog enige omliggende gemeenten, o.a. richting Katwijk en Noordwijk, maar ook Zoeterwoude, aansluiten. Het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland blijft bestaan, omdat het een groter belang dient en zich van de kust tot Gouda uitstrekt. Servicepunt71 kan een andere functie binnen de nieuwe constellatie krijgen. Zoals dit nu functioneert, kan namelijk nooit de bedoeling zijn. De burgemeesters en gemeentesecretarissen van de aangesloten gemeenten (LOL en Zoeterwoude) hebben de laatste jaren nagenoeg geen zeggenschap meer over hun eigen ambtenarenapparaat. Die macht is een paar jaar geleden uit handen gegeven aan voornoemd extern instituut. Bij wijze van spreken kan de burgemeester, als baas, alleen nog maar een kop koffie bestellen of representatieve taken opdragen. Complete waanzin, want los daarvan maken diezelfde gemeenten dwars door elkaar heen samenwerkingsafspraken, ook met andere gemeenten, waarbij niemand meer weet wie wat doet. Het Servicepunt zou juist sturing hebben moeten geven bij financiële krapte en de professionaliteit gaan verhogen. In Oegstgeest zagen we daar weinig van. De wethouders van dit dorp luisterden naar niemand en stevenden zo doel- of pluche- bewust op de ondergang van hun eigen gemeente af. Ook Leiden nam te gemakkelijk besluiten, met als gevolg grote nadelige consequenties. Samen sterk zal dan ook economisch van grote betekenis zijn, waarbij de universiteit meer perspectief wordt geboden en niet helemaal naar Den Haag zal vertrekken.

De stedenbouwkundige opzet gaat rigoureus overhoop

Rond het station van Leiden wordt in eerste instantie voor wonen met hoogstaande architectuur gebouwd, terwijl ook Leisure in de vorm van dag en nacht vermaak (horeca, megabioscopen, etc.) en congresfaciliteiten worden gesticht. Zo zal het gebied veel meer een heimisch karakter krijgen: ‘Wonen, Werken en Recreëren. Voor nieuwbouwkantoren is pas plaats, wanneer de huidige incourante bebouwingen door vorenstaande invullingen zijn vervangen.

Vele monumenten zullen hun heiligdom verliezen en uiteindelijk gesloopt (mogen) worden. Binnen het huidige tijdsperspectief is er voor de kostbare instandhouding daarvan geen geld meer beschikbaar, terwijl ook de subsidiepotten leegraken, of gewoon worden opgeheven. Dit geldt voor zowel klein als groot. Twee megakerken die zichzelf niet kunnen bedruipen, kunnen beter in elkaar binnen één gebouw op gaan. Daar moet niet te triest mee worden omgegaan. Wat geldt is wat verantwoord in stand kan blijven. Ook kleinschaliger zullen vele eigenaren niet meer in staat blijken te voldoen aan wat de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten van hen verwacht. Op verantwoorde wijze zal invulling worden gegeven aan de locaties die dan vrijkomen en zo zal de stad weer als voorheen verlevendigen, omdat er niet alleen ‘wonen’, maar ook ‘bedrijvigheid’ voor in de plaats komt. Het hart van de stad zal weer gaan kloppen.

Vanaf het station zal het linker gedeelte van de Steenstraat worden gesloopt en deel gaan uitmaken van een vergroot evenementenplein: ‘de Beestenmarkt’. Eigenaren zullen worden gecompenseerd met nieuwbouw, op de plaats van ‘te verdwijnen’ monumenten. Hierdoor  zullen wij boven Amsterdam over een echt ‘Leidsche Plein’ beschikken en eindelijk een representatief entree naar het centrum van de stad ervaren.

De teloorgang van het tweede deel Haarlemmerstraat wordt tot stilstand gebracht. Dit stadsgedeelte zal een nieuw leven worden ingeblazen, omdat op de historische Kaasmarkt een ‘Markthof’ met parkeren er onder en/of er boven wordt gebouwd. Hier zullen de huidige marktkooplieden de hele week door een voorkeursrecht voor een standplaats krijgen, zonder de risico ‘s van bij slecht weer met kraam en al de gracht in te waaien, of gewoon geen klanten te zien. Een diversiteit aan duurzame horeca zal de aantrekkingskracht verhogen. Door de logische verbinding tussen de twee gebieden zal een elkaar versterkende succesvolle werking ontstaan en dit deel Haarlemmerstraat weer kunnen bloeien. Kortom, ‘Leiden verandert de komende jaren gigantisch’ – als het aan mij ligt.

Menno Smitsloo, eigenaar Smitsloo Groep

Reacties: [email protected]
Twitter: @mennosmitsloo

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *