Stilzwijgend verlengen: alleen onder voorwaarden!

Levert u periodiek producten of diensten aan consumenten,  kleine bedrijven of zelfstandigen, dan doet u er goed aan na te gaan of de door u gebruikte contracten en/of uw Algemene Voorwaarden nog up-to-date zijn.

De kans is namelijk groot, dat u ongemerkt te maken hebt gekregen met de sinds 1 december 2011 van kracht zijnde Wet stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten, beter bekend onder de naam van haar initiatiefnemer Wet Van Dam. De wet is niet enkel van toepassing op het abonnement van uw sportschool of krant (voorbeelden die wij maar al te goed privé kennen), maar kan even goed van toepassing zijn als uw bedrijf regelmatig producten of diensten levert bij wege van onderhoudscontract of op abonnementsbasis.

Wat verandert er?

De wet is een uitbreiding op het reeds bestaande wettelijke kader voor consumentenbescherming, de zogenaamde zwarte en grijze lijst in het Burgerlijk Wetboek. Zo worden aan de zwarte en grijze lijst o.a. de volgende verbods- en gebodsbepalingen toegevoegd:

een overeenkomst  mag niet langer stilzwijgend worden verlengd, tenzij de overeenkomst kan worden opgezegd met een maand, praktisch betekent dit een contract slechts met een maand te verlengen valt;

de klant mag zelf bepalen wanneer hij opzegt; voorschriften dat dit moet gebeuren aan het begin of einde van de maand zij niet langer geldig;

overeenkomsten moeten op dezelfde wijze kunnen worden opgezegd als ze zijn aangegaan; dus aan beding dat perse aangetekend opzegd moet worden, is een klant niet langer gebonden.

zonder goede reden mag een overeenkomst niet langer dan met een jaar worden verlengd en mag een door een klant in acht te nemen termijn voor opzegging (max een maand) niet langer zijn dan de termijn voor u geldt.

Stel uw Algemene Voorwaarden en of contracten bevatten verboden bepalingen en u doet niets?

Het gevolg is, dat de contractsbepalingen ongeldig zijn. U kunt uw klanten er niet aanhouden. Zij kunnen na een stilzwijgende verlenging op elk gewenst ogenblik opzeggen zonder opzegtermijn. Ook kan de Consumentenautoriteit, AFM of OPTA u een forse boete opleggen, terwijl  het gevaar dreigt van imagoschade als Tv-programma’s als RADAR of de Consumentenbond uw pad kruisen.

Adviescheck

Vraag uw adviseur naar de Wet Van Dam en laat uw Algemene voorwaarden of overeenkomsten  toetsen. Mocht de noodzaak er zijn om te wijzigen, doe dat, en zorgt u ervoor dat u uw klanten daarover goed informeert. Gedane moeite, zou anders dan nog tevergeefs zijn!

René Zijdeman

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *