Een huis in het buitenland: denk ook aan het erfrecht

Veel Nederlanders dromen ervan om na hun pensioen te gaan genieten in het buitenland en kopen daar een woning. Het warme weer, het schilderachtige dorpje en de lekkere plaatselijke wijn staan menigeen voor ogen bij de aankoop van de woning. De fiscale en juridische gevolgen van de aankoop van een huis in het buitenland realiseert men zich vaak niet. Omdat de regels in het buitenland bijna altijd afwijken van de Nederlandse wetgeving, is het belangrijk om u goed te laten informeren voordat u zich in het buitenlandse avontuur stort. Hieronder worden de gevolgen als u komt te overlijden, besproken.

Tekst: Willem van den Eijkel

Als u een huis bezit in het buitenland en u komt te overlijden, moet eerst de vraag worden beantwoord welk erfrecht van toepassing is. Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Elk land kent namelijk de eigen regels van internationaal (erf)recht. Een dergelijke vraag kan door de twee betrokken landen (het land van uw nationaliteit en het land waar uw buitenlandse huis staat) verschillend worden beantwoord. In veel landen geldt het zogenaamde ‘situsbeginsel’. Dit wil zeggen dat de bezittingen vererven volgens het recht van het land waar de goederen zijn gelegen.

Voor echtparen met kinderen wordt vaak in een testament een langstlevende regeling opgenomen. Als u geen testament hebt gemaakt dan geldt de wettelijke verdeling. Het buitenlandse erfrecht kent deze regelingen vaak niet, waardoor deze regelingen niet ten aanzien van het huis worden geaccepteerd. Dit zou kunnen betekenen dat de langstlevende echtgenoot niet tegen de aanspraken van de kinderen is beschermd en de kinderen meteen hun deel in het buitenlandse huis kunnen opeisen.

In een testament wordt vaak een zogenaamde ‘rechtskeuze’ opgenomen. Als u in Nederland woont en u maakt een testament waarin u kiest voor het Nederlandse erfrecht, dan wordt dit doorgaans ook in het buitenland geaccepteerd. Als u dan in het buitenland mocht overlijden, vererven uw bezittingen (behalve het woonhuis vanwege het hiervoor genoemde situsbeginsel) volgens het Nederlandse erfrecht. In een Nederlands testament kan vaak ook een regeling voor uw buitenlandse vermogen worden opgenomen.

Het is natuurlijk ook mogelijk om in het buitenland een testament te maken.  Het advies is echter om dit alleen te doen voor het vermogen dat zich in het buitenland bevindt. Daarbij moet u opletten dat u niet uw in Nederland gemaakte testament herroept. Een testament begint namelijk vaak met de bepaling dat alle eerder testament worden herroepen. Hiermee zou uw Nederlandse testament komen te vervallen en geldt alleen uw buitenlandse testament.

Successierecht

Bij een overlijden moet ook rekening worden gehouden met het successierecht. Dit is een belasting over de waarde van de nalatenschap. Deze belasting wordt in principe geheven bij degene die uit de nalatenschap verkrijgt. De meeste landen kennen de successiebelasting. Als u in Nederland woont ten tijde van uw overlijden, dan is er in Nederland successiebelasting verschuldigd. Echter, het land waar uw huis gelegen is, kan ook successiebelasting heffen. Over uw buitenlandse huis moet u dan twee keer successiebelasting betalen: in Nederland en in het land waar het huis staat. Nederland heeft met een aantal landen verdragen gesloten om te voorkomen dat in zo’n geval twee keer successiebelasting moet worden betaald. Er zijn echter veel landen waarmee (nog) geen verdrag is gesloten. Voor die gevallen is er het Nederlandse besluit ter voorkoming van dubbele belasting. Door toepassing van dit bedrag wordt vermindering van successiebelasting bereikt, maar in sommige gevallen betaalt u toch een stukje dubbele belasting!

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *