€8,8 miljoen voor ontwikkeling plattelandsregio’s Zuid-Holland

Vier plattelandsregio’s in Zuid-Holland kunnen komende jaren aanspraak maken op €2,2 miljoen om te investeren in de ontwikkeling van de natuur, economie en leefbaarheid in hun gebied. De provincie heeft het daarvoor opgestelde LEADER-programma onlangs goedgekeurd. Alblasserwaard, Hollandse Plassen, Krimpenerwaard en Zuid-Hollandse Eilanden zijn inmiddels gestart met het verzamelen van projecten. Bijzonder hierbij is dat betrokkenen uit de lokale gemeenschap zelf de meest kansrijke ideeën kiezen. Vanaf begin 2024 komt deze zogenaamde LEADER-subsidie beschikbaar via een openstelling per gebied.

Samen en in samenhang

Voor gedeputeerde Landbouw Frank Rijkaart is deze subsidie een voorbeeld van hoe je de opgaven voor het landelijk gebied in samenhang én samen aanpakt. “Of het gaat om natuur, water, stikstof of een gezond klimaat; alles komt samen in een vitaal platteland, waar het aantrekkelijk is om te wonen, werken, landbouw te bedrijven en te recreëren. Ik roep inwoners en ondernemers van harte op om vindingrijke en vernieuwende ideeën en projecten, die bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland, in te dienen. Dit is een mooie kans om zelf invulling te geven aan je eigen woon-en werkomgeving.”

Op uitnodiging van de provincie hebben in Zuid-Holland vier samenwerkende LEADER-gebieden een lokale ontwikkelingstrategie ingediend voor de periode 2023-2027. Partijen op het gebied van natuur, erfgoed, landbouw, recreatie en toerisme, en ook diverse gemeenten en de waterschappen van de regio’s ontwikkelden de plannen vanuit lokaal gevormde gebiedsgroepen. Verder dan coördinatie gaat de rol van de provincie nadrukkelijk niet. De deelnemende regio’s zijn eigenaar van hun eigen strategie en ook van de uitvoering ervan.

Aanpak van onderop

Het uitgangspunt van de LEADER-subsidie is dat inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties samenwerken om hun eigen plattelandsregio aantrekkelijker en economisch sterker te maken. Projecten moeten een duidelijke link hebben met bijvoorbeeld innovatie in de landbouw, aanleg van natuur, de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve voorzieningen of het bevorderen van de leefbaarheid en klimaat. Een gebiedsgroep met betrokkenen selecteert op basis van duidelijke spelregels de meest kansrijke projecten.

De subsidie voor ontwikkeling van het platteland is onderdeel van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en valt onder het programma LEADER. Dat staat voor Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale. Al twintig jaar worden hiermee in de provincie Zuid-Holland plattelandsprojecten mogelijk gemaakt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *