Gemeente Bodegraven-Reeuwijk reikt wederom sluitende begroting aan

Burgemeester en Wethouders hebben onlangs de Programmabegroting 2024- 2027 aangeboden aan de gemeenteraad onder de titel: ‘De volgende turf gezet’. Met deze begroting zet men met overtuiging de volgende turf. Een turf richting het doel om de schuld in 2040 terug te brengen. De titel is ook een knipoog richting de geschiedenis van de gemeente met turf. In de aanbiedingsbrief aan de raad kunt u lezen dat geschiedenis diverse raakvlakken heeft met de actualiteit van 2024. In het bijzonder wordt er stil gestaan bij de nieuwbouw van het Streekmuseum in Reeuwijk-Brug. Dit museum, waar turfwinning een belangrijk thema is, zal in 2024 zijn intrek nemen in een mooi nieuw gebouw.

Opnieuw structureel sluitend

De begroting is net als vorig jaar structureel sluitend. Om dit te bereiken zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de begroting in 2023. Deze wijzigingen onderstrepen het belang van hard en gedisciplineerd blijven werken aan financieel herstel. Door vol te houden creëren ze de komende jaren ruimte om op een verstandige wijze te investeren. Dit zodat ook volgende generaties goede onderwijshuisvesting en sportvoorzieningen hebben. En met het oog op het realiseren van onze ambities, zoals op het gebied van woningbouw, economie, infrastructuur, duurzaamheid, cultuur en het sociaal domein. Door kritisch te kijken naar de uitgaven zorgen we dat gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemers zo min mogelijk stijgen.

Wat betekent dit voor inwoners en ondernemers?

Voor zowel inwoners als ondernemers ontkomt men niet aan een verhoging van de lasten met de reële inflatie van 4,2%. Daarnaast hebben ze te maken met een grote stijging van het aantal WOZ- bezwaren door zogenoemde ‘no cure, no pay’ bureaus voor woningen. Om deze extra kosten te dekken wordt de OZB voor woningen volgend jaar tijdelijk met 1% extra verhoogd. De OZB voor niet-woningen zal, zoals afgesproken in het coalitieakkoord ‘Eerlijk aan de slag’, nog eenmaal met 12,5% extra stijgen.

We zijn op de juiste weg

Wethouder Financiën Elly de Vries: ”Deze begroting geeft ons bevestiging dat de in 2022 ingeslagen weg de juiste is en dat is goed nieuws. Met elkaar zijn we de afgelopen periode er in geslaagd om de schuldenlast terug te dringen. Dat hebben we gedaan door keuzes te maken, prioriteiten te stellen en bezuinigingen door te voeren. Daar plukken we nu de vruchten van; niet alleen nemen onze schulden af, ook hoeven we dit jaar niet bij te lenen. Dat neemt niet weg dat we ook de komende jaren kritisch moeten blijven op alle uitgaven die gedaan worden en hard moeten werken om elk jaar een stukje van de schuldenlast in te kunnen lossen”.

Deze concept begroting wordt op dinsdag 31 oktober opiniërend besproken. Op woensdag 8 november wordt de begroting door de gemeenteraad vastgesteld.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *