Gemeenten Holland Rijnland slaan handen ineen voor woningbouw

De gemeenten in Holland Rijnland maken zich sterk om tot en met 2030 maar liefst 30.500 nieuwe woningen te bouwen. Ook hebben ze afspraken gemaakt voor een betere verdeling van woonruimte. Noordwijk doet er zelfs een schepje bovenop als het om lokaal maatwerk gaat.

Uitdagingen op de woningmarkt aangaan

De gemeente Noordwijk heeft met de andere gemeenten in de regio Holland Rijnland een nieuwe Regionale Woonagenda en een geactualiseerde Huisvestingsverordening opgesteld. Deze belangrijke documenten vormen een concrete aanpak om de uitdagingen op de woningmarkt aan te gaan en zorgen voor passende woonoplossingen voor onze inwoners. De uitdagingen op een rij:

  • grote tekorten op de woningmarkt
  • hoge koopprijzen
  • lange wachttijden voor sociale huurwoningen
  • steeds meer mensen ervaren moeilijkheden bij het vinden van een geschikte woning
  • veranderende woonbehoeften die vervolgens bijdragen aan stagnatie op de woningmarkt.

Belangrijke stappen om woondoelstellingen te behalen

De Regionale Woonagenda en de herijkte Huisvestingsverordening vormen belangrijke stappen om onze woondoelstellingen te behalen. Hij beschrijft de afspraken over woningbouw in onze regio. Het gaat hierbij onder andere over hoeveel woningen we gaan bouwen, waar we deze willen bouwen, wat voor soort woningen dat zijn en voor wie.

Noordwijk doet er een schepje bovenop

De gemeenten in Holland Rijnland maken zich sterk om tot en met 2030 maar liefst 30.500 nieuwe woningen te bouwen, waarvan 30% een sociale huurwoning is en 35% een middeldure huurwoning of een betaalbare koopwoning. Waarbij voor Noordwijk de segmentering in de Noordwijkse Woonvisie 2020 -2030 verder gaat namelijk minimaal 30% sociale huur en minimaal 40% betaalbaar. Om dit voor elkaar te krijgen, werken we intensief samen met andere gemeenten en coördineren we onze gezamenlijke aanpak. Lees ook het eerder verschenen bericht ‘Schepje er bovenop voor lokaal maatwerk’.

Verdeling van woonruimten

Naast de woonagenda is ook de geactualiseerde Huisvestingsverordening vastgesteld. Deze verordening regelt de verdeling van woonruimten in onze regio en zorgt ervoor dat er voldoende woningen beschikbaar blijven voor zowel reguliere woningzoekenden als specifieke aandachtsgroepen, oftewel mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben.

Doorstroming

Een belangrijk speerpunt van de vernieuwde Huisvestingsverordening is het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt. Dit wordt onder meer bewerkstelligd doordat mensen die willen verhuizen naar een andere sociale huurwoning, een deel van hun woonduur mogen meenemen. Willen ze in de toekomst nog een overstap maken, dan beginnen ze in ieder geval niet weer bij nul.

Samenwerken

Zo werkt de Gemeente Noordwijk, samen met andere gemeenten, aan een woningvoorraad die aansluit bij de behoeften van woningzoekenden binnen Holland Rijnland.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *