Bezwaar

Het belastingseizoen is weer in volle gang. Dit jaar is het onder een wat guurder gesternte dan andere jaren. Box 3 de forfaitaire heffing over spaartegoeden en alle ander beleggingen is de gebeten hond. Eind 2021 gaf de hoogste rechter de Belastingdienst een stevige tik op de vingers. 

De belasting in box 3 week door toepassing van het veronderstelde forfaitaire rendement nogal af van het gerealiseerde rendement. De aanleiding was het rendement op spaargeld. Geen rente krijgen en wel belasting betalen was te gortig. En terecht uiteraard. Belasting betalen over inkomen dat je niet krijgt, is frustrerend. Na deze uitspraak hebben zowel de Belastingdienst als belastingplichtigen niet stil gezeten. De Belastingdienst paste de wet aan zodat over spaargeld een reële belasting wordt geheven. 

Belastingplichtigen procederen stug verder over de vraag of die aanpassing voldoende is en of niet ook de overige beleggingen op basis van het gerealiseerde rendement moeten worden belast. Het ziet er op dit moment niet slecht uit voor belastingplichtige. De aanhoudende belastingplichtige krijgt forse kortingen op zijn aanslagen als het gerealiseerde rendement lager is. Het zet de Belastingdienst nog verder onder druk, want het dringende advies is: maak bezwaar tegen elke aanslag inkomstenbelasting met box 3 inkomen. 

Een ander bezwaar, de WOZ-beschikking van de woning. Daar zat in sommige gemeentes een briefje bij om vooral geen bezwaar te maken, maar te bellen. Want het inschakelen van een no cure no pay bureau wordt als bezwaarlijk gezien. Een paar tientje korting op de WOZ, weegt toch niet op tegen de hoeveelheid gemeenschapsgeld die een bezwaar de gemeente kost. Dat is een verraderlijk betoog. Allereerst moet de gemeente gewoon zorgen voor goede WOZ-beschikking, want dan hoef je geen bezwaar te maken. Daarnaast, de WOZ-beschikking gaat verder dan gemeentebelasting. Een korting van € 100.000 op de WOZ-waarde scheelt inderdaad maar een paar tientjes belasting aan de gemeente, maar scheelt ook € 1.000 minder te betalen inkomstenbelasting en € 20.000 aan erfbelasting. Let dus op je rechten en maak ook hier tijdig bezwaar. Het gaat niet om een paar tientjes. 

HARALD VERBEEK
Partner
ABIN accountants en adviseurs
www.abin.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *