Voltijdsbonus?

Volgens bericht van het UWV is de krapte op de arbeidsmarkt zo hoog opgelopen dat er in het tweede kwartaal van 2022 in alle beroepsgroepen sprake was van een tekort aan personeel. De arbeidskrapte in het tweede kwartaal van dit jaar was twee keer zo groot als hetzelfde kwartaal voorgaand jaar. Hierdoor neemt de werkdruk toe, restaurants moeten noodgedwongen dicht blijven omdat zij het rooster niet rond krijgen, op Schiphol zijn er lange rijen vanwege tekort aan beveiligers en in de zorg ontstaan wachtlijsten omdat personeel er gewoonweg niet meer is. 

Oorzaken van het tekort worden gezocht in de vergrijzing: De babyboomers die in de eerste tien jaar na de Tweede Wereldoorlog zijn geboren verlaten de arbeidsmarkt (en gaan met pensioen). Sinds deze generatie krijgen mensen steeds minder kinderen. Volgens berekeningen zal de vergrijzing voorlopig nog wel een jaar of dertig doorgaan. We hebben hier dus nog wel even mee te maken. Tijd voor maatregelen dus. 

Nederland is kampioen deeltijdwerken. Van de 9,4 miljoen mensen die in de eerste maanden van dit jaar als werkenden zijn geregistreerd, werken iets meer dan 4,9 miljoen mensen fulltime. Precies 4,5 miljoen werkenden doen dat niet. Deze mensen werken in deeltijd.

De huidige krapte zou dus voor een groot deel opgelost worden als deze mensen meer (en misschien wel fulltime) zouden gaan werken. Het moet dus aantrekkelijker worden gemaakt om meer te gaan werken, te beginnen bij de beloning. En dan bedoel ik niet dat werkgevers meer salaris moeten gaan betalen maar dat werknemers van hetzelfde salaris meer over zouden moeten houden. Ook in mijn eigen praktijk kom ik het tegen: collega’s die aangeven de voorkeur te geven aan nog wat extra vrije tijd omdat meer werken niet of te weinig loont. En dat is helaas vaak nog echt zo ook. 

De overheid publiceert jaarlijks de tabellen marginale belastingdruk. Hierin is weergegeven hoeveel werknemers netto overhouden per € 1.000 jaarsalaris. En dat geeft een dramatisch beeld…Van iedere € 1.000 salarisverhoging houdt een alleenstaande ouder met een modaal salaris, een huurhuis en twee kinderen gemiddeld slechts ongeveer € 200 over! Door allerlei toeslagen en heffingskortingen is het niet altijd zo dat als je meer werkt, je ook meer verdient. Het kost de werkgever inclusief sociale lasten gemiddeld ongeveer € 1.200 om € 200 extra bij zijn medewerker te krijgen. Meer werken loont dus echt niet. Wat mij betreft een weeffout in het systeem. Het zou toch zo moeten zijn dat meer werken ook meer opbrengt en misschien zelfs wel progressief meer. In Den Haag gaan stemmen op voor een voltijdsbonus. Is dat dan de oplossing? Ik weet het niet maar het moet wel anders.

RENÉ MOERLAND
ABIN accountants en adviseurs
www.abin.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *