Mijn oudere broer bepaalt alles

Net als in een ander bedrijf, heeft in het familiebedrijf ieder zo zijn eigen rol. Tussen de familie-leden speelt dat misschien nog wel meer en gaat het niet altijd om iemands kwaliteiten. Maar wat nu als het evenwicht tussen de familieleden uit balans raakt.

Wat doe je op het moment dat een familielid zijn ontevredenheid uit over de werksituatie? Het blijft één van de meest complexe vragen die spelen binnen het familiebedrijf. 

Evenwicht generaties

Zolang er evenwicht is tussen de generaties, lopen de zaken in het bedrijf meestal wel goed. Bijvoorbeeld: vader heeft de leiding, zijn kinderen werken al mee en dragen steeds meer verantwoordelijkheid. Zodra de nieuwe generatie het bedrijf overneemt, kan de vertrekkende generatie op de achtergrond nog wel als klankbord fungeren, zonder formele rol. Totdat vader komt te overlijden. Dat kan een verstoring in het evenwicht betekenen. Zoals de titel van deze bijdrage, kan zomaar het gevoel ontstaan van ‘mijn oudere broer bepaalt alles’. Maar is dat ook zo.

Rol van de omgeving

Als zo’n situatie zich voordoet is de rol van de omgeving van belang. Naaste familieleden of partners kunnen nog wel eens het uit balans geraakte evenwicht versterken, in plaats van dempen. En wat is dan de rol van de accountant of adviseur? De accountant waagt zich liever niet aan familiaire zaken, een familie-bedrijfsadviseur doet dit juist weer wel, maar kijkt daarbij naar het complete plaatje.

Communicatie

Communicatie is in elke situatie essentieel, dus ook in het familiebedrijf. De vraag die je moet stellen is, of er werkelijk sprake is van een onevenwichtige situatie of vooral van gebrekkige communicatie. Er zijn verschillende opties om te achterhalen wat er speelt en daarmee om te gaan. Allereerst is het zaak dat de broers zelf elkaar regelmatig spreken en ook uitspreken als er onderhuids dingen niet lekker gaan. Ook kan een Raad van Advies of Raad van Commissarissen een rol spelen. En tenslotte de bedrijfskundig adviseur of familiebedrijfsadviseur. Functionarissen die van enige afstand en neutraal de situatie beschouwen.

Voorkomen is beter

Maar hoe zorg je nu dat je het evenwicht bewaard? Dat kun je doen door heldere afspraken met elkaar te maken. Over rol- en taakverdeling, over bevoegdheden, over familieberaad, eigenlijk over alle relevante zaken waar je afspraken over wilt maken. Juist in familiebedrijven, met familieleden die wel, maar ook die niet in het bedrijf werken. En juist ook om de kernwaarden van de familie en het bedrijf te borgen en bewaken. Praat er eens over met elkaar en met je familie-bedrijfsadviseur. Immers voorkomen is beter dan genezen.

DENNIS VAN DER VOORT
Managing Partner, (familie)bedrijfsadviseur
KIEN OndernemersAdvies
www.kienadvies.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *