Transparantie in de arbeidsvoorwaarden

Per 1 augustus 2022 dien je als werkgever meer transparantie en voorspelbaarheid in de arbeidsvoorwaarden te vermelden. Dit kan door te verwijzen naar een cao, personeelshandboek (informatiegids) of door een tekst op te nemen in de arbeidsovereenkomst.

Dit laatste lijkt voor kleinere bedrijven/organisaties de makkelijkste oplossing maar er verandert nog wel eens wat in Nederland op arbeidsvoorwaardengebied en dan is een personeelshandboek wat makkelijker te wijzigen. In zo’n personeels-handboek vermeldt je alle regels die gelden ten aanzien van bijvoorbeeld ziekteverzuim, internetgebruik, bedrijfskleding etc.In de arbeidsovereenkomst verwijs je dan naar het personeelshandboek.

Wat moet u mededelen aan uw werknemers?
– De duur van de arbeidsovereenkomst, welke arbeidsvoorwaarden er gelden en de werktijden;
– Alle vakantie- en verlofregelingen die gelden (hoeveel dagen, welke vergoeding;
– De plek waar het werk wordt gegaan;
– Een mogelijk recht op opleiding en wanneer kosten verbonden aan de opleiding terugbetaald moeten worden;
– Hoe kan de arbeidsovereenkomst eindigen;
– De afzonderlijke onderdelen van het loon, zoals een bonus, winstregeling, 13e maand.

Opleidingen met ingang van 1 augustus:
Het kan zijn dat de werknemer door de wet of de cao een bepaalde opleiding moet volgen. U moet als werkgever deze opleiding betalen. Uw werknemer moet de opleiding onder werktijd kunnen volgen.

Onvoorspelbaar werkpatroon:
Met name bij werkgevers met oproepkrachten zal er een zo voorspelbaar mogelijk werkpatroon aan de werknemers gegarandeerd moeten worden zodat deze flexwerkers weten wanneer ze kunnen worden verplicht om te komen werken. Daarnaast mag een werknemer na 26 weken in dienst te zijn vragen om een vorm van werk met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De werknemer mag hier maximaal 1x per jaar om vragen. De werkgever moet snel antwoorden, want als de werkgever te laat antwoordt wordt het verzoek van de werknemer geachte te zijn toegekend.

Nevenwerkzaamheden:
Het algeheel verbod op nevenwerkzaamheden is vanaf 1 augustus 2022 nietig, tenzij de werkgever een objectieve reden heeft om nevenwerkzaamheden te verbieden. Daarbij moet je denken aan veiligheid, gezondheid, concurrerend werk etc.

Ouderschapsverlof:
Werkende ouders (vaders en moeders) hebben vanaf 2 augustus recht op negen weken betaald ouderschapsverlof.

Pensioenen op de schop
Op 1 januari 2023 treedt de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in werking. Deze wet verandert het pensioenstelsel ingrijpend. Tja, en dan is de verwachting dat er in het najaar van 2022 nieuwe wetgeving komt die: oproepovereenkomsten gaat afschaffen (behalve voor studenten en scholieren),
de werkzekerheid voor uitzendkrachten vergroot, deeltijd-WW wordt ingevoerd, werkgevers krijgen her recht werknemers tijdelijk minder te laten werken, nieuwe regels voor zzp-ers en strengere handhaving.

Kortom, u krijgt als werkgever voorlopig niet de gelegenheid om achterover te leunen!

CHRISTINE DE VOS
JOHN VAN DOORN
ABIN Accountants & Adviseurs
www.abin.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *