Voorkom een box-3 heffing: Richt een Spaar-BV op!

Indien u vermogen (in bijvoorbeeld banktegoeden) houdt in privé, dan betaalt u hierover inkomstenbelasting. Deze heffing kan worden voorkomen door de oprichting van een zogenoemde Spaar-BV. In dit artikel geven wij uitleg over wat een dergelijke B.V. is en wat de achtergrond van de oprichting van een dergelijke vennootschap is.

Wat is een Spaar-BV?
Een Spaar-B.V. verschilt in haar opzet en structuur niet van een ‘normale’ B.V. (bijvoorbeeld een B.V. waarin ondernemingsactiviteiten worden uitgeoefend). Het voornaamste verschil is dat een Spaar-B.V. voornamelijk wordt opgericht voor het beheren van spaartegoeden of andere vermogenswaarden. Deze B.V. zal verder geen (ondernemings)activiteiten gaan uitoefenen, zodat deze B.V. vergelijkbaar is met een holdingvennootschap die enkel aandelen houdt in een werkmaatschappij waarin een feitelijke onderneming wordt uitgeoefend.

Het gevolg van het overboeken van banktegoeden of ander vermogen naar de B.V. is dat dit vanaf dat moment niet meer tot uw privévermogen behoort, zodat dit niet meer onderworpen zal zijn aan de vermogensrendementsheffing.

Wanneer kan dit voor mij interessant zijn?
Aan de oprichting van een (Spaar-)B.V. zijn kosten verbonden, net als de jaarlijkse accountantscontrole en deponering van jaarstukken voor deze B.V. De vraag of de oprichting van een Spaar-B.V. voor u interessant is, hangt af van de hoogte van het op dit moment in box 3 gehouden vermogen, het soort vermogensbestanddelen en het huidige rendement hiervan. Uw fiscalist kan voor u – gelet op de berekening van de jaarlijkse box 3-belasting – uitrekenen wat de jaarlijkse belastingbesparing zal zijn en of de oprichting van een dergelijke vennootschap voor u interessant is.

De besparing: over gelden die in privé worden gehouden is een box 3-heffing verschuldigd, terwijl vermogen van een Spaar-B.V. onderworpen is aan een heffing als gevolg van de vennootschapsbelasting (VPB). Dit leidt doorgaans niet tot een tussentijdse VPB-heffing.

Voor de in ruil voor de storting verkregen aandelen in de B.V. geldt dat de waarde van deze aandelen in box 2 vervalt (over welke wijziging geen inkomstenbelasting in box 2 is verschuldigd), terwijl het vermogen zelf vanaf dat moment niet meer tussentijds in box 3 zal worden belast.

Fiscale achtergrond
Ten aanzien van de berekening van de hiervoor bedoelde besparing, geldt dat met ingang van 2021 de belastingvrije voet in box 3 wordt verhoogd van € 30.000 naar € 50.000. Dit betekent echter niet dat de Spaar-B.V. vanaf 2021 minder aantrekkelijk wordt aangezien het tarief wordt verhoogd van 30 naar 31 procent. Voornamelijk voor grotere vermogens zal de Spaar-B.V. dus interessant blijven.

In de toelichtingsbrief bij de wetswijziging wordt ter indicatie aangegeven dat in box 3 het omslagpunt rond € 220.000 zal liggen voor de vraag of de nieuwe vrijstelling en het nieuwe tarief tot een lagere ofwel hogere belastingheffing zal leiden.

Over welk soort vermogen gaat het?
Doorgaans wordt een Spaar-B.V. opgericht voor het houden van banktegoeden, vorderingen en/of obligaties. Het gaat hierbij vooral om vermogen waarvan de wens bestaat om deze voor de langere termijn aan te houden, zonder dat dit op korte termijn voor een specifiek doel zal worden gebruikt. U kunt hierbij denken aan opgebouwde spaargelden, erfenissen of door een ZZP-er (in privé) opgebouwde pensioenpot.

Hoewel het ook mogelijk is om onroerend goed in te brengen in een B.V., zal hierbij extra moeten worden getoetst wat het feitelijk rendement van het onroerend goed is. Daarnaast zal sprake zijn van een heffing van overdrachtsbelasting over een dergelijke inbreng. Dit laatste punt verdient zeker aandacht gelet op de wijziging van het tarief in de overdrachtsbelasting van 6% naar 8% vanaf 1 januari 2021.

Let op: peildatum 1 januari
Voor de inbreng van vermogen in een Spaar-B.V. houdt de fiscus voor de vermogensrendementsheffing 1 januari van elk jaar aan als peildatum van het door u in privé gehouden vermogen. Indien u twijfelt of de oprichting van een Spaar-BV voor u interessant kan zijn, raden wij u daarom aan om snel contact op te nemen met uw fiscalist. De oprichting van (en vermogensoverheveling naar) een dergelijke B.V. na 1 januari a.s. zal er namelijk toe leiden dat het vermogen op de betreffende peildatum nog zal worden meegenomen in de vermogensrendementsheffing voor 2021.

Na inbreng terug naar B.V.: Laat u adviseren
Indien de gelden of goederen eenmaal in een dergelijke Spaar-B.V. zitten, dan heeft u de volledige beschikking om het vermogen (in deze B.V.) weer naar privé terug te boeken. Dit kan echter tot een fiscale heffing leiden. Neem voordat u gelden terugboekt altijd contact op met de betrokken
fiscalist of notaris.

Maarten van Haren
Kandidaat-notaris
TeekensKarstens
Advocaten Notarissen
www.tk.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *