Levenstestament en Ondernemer; Waar moet je op letten

Een onderneming moet doorgaan, ook als de bestuurder (even) is uitgeschakeld. In een levenstestament kun je een volmacht geven aan iemand die namens jou kan handelen, ingeval je dat zelf niet (meer) kunt. Het gaat dan om handelingen op bijvoorbeeld financieel en juridisch gebied. Ook kunnen er wensen worden opgenomen als het gaat om medische aangelegenheden.

Op al die gebieden kunnen instructies worden gegeven aan de gevolmachtigde. Vaak wordt ook een toezichthouder benoemd die -ten behoeve van de vol-machtgever- controleert of de gevolmach-tigde zijn taak goed uitoefent. Je wijst dus één of meer personen aan voor het geval je -al dan niet tijdelijk- wilsonbekwaam bent. Dat geldt ook voor situaties waarin je wel wilsbekwaam bent maar bijvoorbeeld enkele maanden niet in de gelegenheid bent om zaken te regelen, zoals bij een sabbatical. Voor verschillende taken kunnen verschillende personen worden aangewezen, zoals de zakenpartner voor alles wat te maken heeft met het zakelijke en de privé partner voor privé zaken en medische kwesties.

Werkt zo’n levenstestament nu voor de ondernemer?
Als het gaat om een BV of een NV moet je onderscheid maken tussen de aan-deelhouder en de bestuurder. Als aan-deelhouder kun je een volmacht geven aan iemand die jij aanwijst, maar let erop dat in de statuten bepalingen kunnen staan die jou beperken in het geven van een volmacht.

Als je bestuurder bent van een BV of NV kun je niet door een volmacht een ander in jouw plaats stellen, daar ga jij als bestuurder niet over, dat beslissen de aandeelhouders. Een bestuurstaak is echt een persoonlijke taak. Je zou wel aan een medebestuurder een volmacht kunnen geven voor de vertegenwoordigingstaak die je als bestuurder hebt, onder de voorwaarde dat de statuten dat toelaten.

Als je de directeur-enig aandeelhouder bent ligt het anders, dan zijn er praktisch gesproken minder problemen ingeval je vanuit die hoedanigheid een volmacht geeft. Als het gaat om een maatschap of een vennootschap onder firma hangt het af van de aard van de rechtsverhouding en van wat daarover in de vennoot-schapsovereenkomst staat, of het mogelijk is om een volmacht te geven.

Conclusie
Een levenstestament is een nuttig instrument in veel situaties, het biedt continuïteit en bescherming omdat de personen in wie jij vertrouwen hebt jouw financiële, juridische belangen behartigen en uitvoeren. Ook op medisch gebied zal de door jou aangewezen gevolmachtigde jouw wensen vertolken als dat nodig is. Voor de ondernemer kan een levenstes-tament in sommige situaties een belang-rijk instrument zijn, maar zeker niet in alle. Dan zijn er altijd andere manieren te vinden om te waarborgen dat de onderneming doorgaat als de bestuurder even is uitgeschakeld.

ERNA KORTLANG
Notaris/Partner
TeekensKarstens
www.tk.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *