Synthese

Halverwege mei publiceerde het Ministerie van Financiën het Syntheserapport “Bouwstenen voor een beter belastingstelsel”. Dit trok mijn aandacht. Een synthese is toch een samenvoeging van verschillende zaken tot iets nieuws? Dat bleek ook. Het rapport is namelijk één van de 14 bijlagen die bij een brief met gelijke titel naar de Tweede Kamer werd gezonden en betreft een knappe samenvatting van de bevindingen uit de overige 13 bijlagen.

Financiën concludeert dat onze belastingen inmiddels wel heel ingewikkeld zijn geworden, werkenden heel zwaar worden belast, kapitaal heel laag wordt belast (het gaat hier niet over spaargeld), de digitale economie de grondslag van belastingheffing uitholt en diverse maatregelen niet (kosten)effectief blijken. Vooral de ondernemer met een B.V. lijkt het te ontgelden. De gedeeltelijke vrijstellingen voor het schenken van een onderneming, de zelfstandigenaftrek voor zzp’ers en een ‘te laag’ vennootschapsbelasting- en box 2- tarief worden belangrijke verstoorders genoemd.

Grabbelton
Het rapport sluit af met een lijst van 168(!) punten en belastingregelingen waar aan gesleuteld kan worden om tot een meer efficiënte (lees: hogere) belastingopbrengst te komen. Het woord ‘afschaffen’ in combinatie met die regelingen wordt (helaas) niet genoemd. Dit is aan de politiek en wordt daarom aan de politiek overgelaten. Nu we het daar toch over hebben: de politiek loopt inmiddels warm voor ‘nieuwe ronde nieuwe kansen’. Immers, begin volgend jaar zijn er weer verkiezingen. De synthese is een grabbelton waaruit de politiek naar believen kan kiezen. En dat er gekozen moet worden, naast nieuwe volksvertegenwoordigers, is duidelijk. Want hoewel dit is opgesteld vóór de coronacrisis, zal iemand voor het daaruit ontstane belastingtekort moeten opdraaien. En als de loonbelasting niet omhoog kan, dan laat het zich raden waar het vandaan gaat komen.

De huidige crisis biedt ook kansen voor het schenken van een onderneming. In een crisis is het allemaal minder waard, toch? De voorbereide ondernemer synthetiseert vrolijk verder met zijn onderneming en zorgt ervoor dat hij overal op is voorbereid en pakt de kansen die nu ontstaan en er nu liggen.

Harald verbeek
Partner
ABIN Accountants en Adviseurs
www.abin.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *