Nieuw BTW nummer per 1 januari 2020, is dat nou nodig?

Als je een onderneming hebt in de vorm van een eenmanszaak, dan verandert er per 1 januari 2020 een en ander. Als het goed is, heb je inmiddels een brief ontvangen van de Belastingdienst. Per 1 januari 2020 moet je namelijk een nieuw BTW nummer gaan gebruiken op je facturen. De reden voor deze invoering is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wetgeving. Het oude BTW nummer bevatte privacy gevoelige informatie, namelijk het BSN nummer van een persoon. Het BTW nummer was opgebouwd uit het BSN nummer van de eigenaar met daarachter B.01 of een ander nummer, afhankelijk van hoe vaak je al een BTW nummer hebt gehad.

De invoering van de AVG wetgeving sinds 25 mei 2018 heeft er voor gezorgd dat er meer bewustwording is voor bescherming van persoonsgegevens. Zo ook bij de Belastingdienst die als grote organisatie nog steeds niet AVG proof was op moment van invoering van de wetgeving. Ter herinnering, dat zijn de regels die onze privacy moeten waarborgen. Eén van de aandachtspunten betrof dus het BTW nummer van zogenaamde eenmanszaken. Deze regeling is nu aangepast en de nieuwe nummers zijn inmiddels uitgereikt.

Administratieve chaos?
Het oude nummer vervalt per 1 januari 2020 en wordt vervangen door het nieuwe nummer. Dit betekent dat alle eenmanszaken in Nederland, ca. 1,2 miljoen! volgens het CBS, hun BTW nummer moeten vervangen op de facturen die zij uitreiken. Dit betekent nieuw briefpapier, informeren van klanten, aanpassen van de administratie enz. Dit gaat natuurlijk nooit allemaal op tijd gebeuren. Er zijn genoeg ondernemers die druk zijn met hun onderneming en waarvan het bijwerken van hun administratie zeker niet op de eerste plek komt. Dan nog de ondernemers werkzaam in bepaalde sectoren, zoals de bouw, die gebruik maken van de verleggingsregeling. Dit betekent dat het BTW nummer van de andere partij altijd bekend moet zijn. Ook hier zie ik een uitdaging voor tijdige invoering. Oh, en let er even op, vergeet niet dat de hierboven genoemde AVG gewoon blijft bestaan. 

KOR
Tegelijk met de invoering van het nieuwe BTW nummer is er ook een nieuwe regeling ingevoerd voor de kleine ondernemersregeling (KOR). Waar deze tot en met 2019 alleen voor natuurlijk personen gold (eenmanszaken, VOF), is de nieuwe regeling ook van toepassing voor kleine rechtspersonen. Kort samengevat kun je bij een jaarlijkse omzet lager dan € 20.000 opteren voor de nieuwe KOR. Dit betekent dat je geen BTW meer in rekening mag brengen en ook geen voorbelasting mag verrekenen. Tevens mag je aan het eind van het jaar, als de per saldo af te dragen BTW lager was dan € 1.345, deze BTW ook niet meer houden. Het cadeautje voor de kleine ondernemer komt dus te vervallen. Wellicht dat het opheffen van het BTW nummer wel het probleem hierboven deels oplost. Toeval bestaat niet, toch?

Registeraccountant en partner bij ABIN Accountants en Adviseurs in Noordwijk. Geboren in het jaar dat 3M de gele post-it-velletjes voor het eerst op de markt bracht. Staat dicht bij zijn klanten. Heeft veel verstand van digitalisering, online omgevingen en kan snel informatie opnemen en analyseren. Golft (te weinig) met de hoogste handicap mogelijk. Verlicht uw administratieve lasten.

BAS VAN DER MEIJ
Partner
ABIN Accountants en Adviseurs
www.abin.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *