Zieke werknemer en transitievergoeding

U bent inmiddels wel bekend met de term transitievergoeding. U weet wel die vergoeding die u moet betalen als een werknemer 2 jaar bij u in dienst is geweest en op uw verzoek uit dienst gaat. Per 28 mei 2019 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen, afgekort de WAB. Door deze wet gaat er weer veel veranderen ook voor de transitievergoeding. De vergoeding bent u vanaf 1 januari niet pas verschuldigd na 24 maanden dienstverband, maar vanaf de eerste dag!

Gelukkig krijgt u compensatie van het UWV voor transitievergoedingen die u op of na 1 juli 2015 heeft betaald aan werk-nemers die tenminste 2 jaar ziek zijn geweest als u voldoet aan de voorwaarden. U moet nog wel een poosje wachten op de centen want de compensatiere-geling treedt pas per 1 april 2020 in werking. Let u wel op dat u de vergoeding uiterlijk 30 september 2020 aanvraagt als het een transitievergoeding betreft die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 is betaald. Hoe zit het nu ook al weer met werknemers die langer dan 24 maanden ziek zijn? Daar moet u net zo goed transitievergoeding aan betalen. Om de transitievergoeding te ontlopen zijn er ondernemers die de zieke werknemers in dienst houden, maar geen salaris meer betalen. De loondoorbetalingsverplichting stopt immers na 24 maanden. Tot voor kort oordeelden rechters dat een werkgever een langdurig arbeidsongeschikte werknemer in dienst mag houden en de arbeidsovereenkomst niet formeel eindigt na 24 maanden ziekte. 

‘Slecht werkgeverschap’

Onlangs heeft de Haagse Rechtbank uitspraak gedaan dat het niet beëindigen van een arbeidsovereenkomst met een werknemer die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, louter om te voorkomen dat een transitievergoeding wordt betaald, van ‘slecht werkgeverschap’ getuigt. De werknemer had ‘recht’ op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en op de betaling van zijn transitie-vergoeding. De Rechtbank Limburg heeft de vraag of werkgevers het dienstverband ‘slapend’ mogen houden nu bij de Hoge Raad neergelegd. We hopen dat de Hoge Raad spoedig antwoord geeft op deze vraag.

Als bovenstaande bij u speelt en u wordt straks verplicht het dienstverband te beëindigen is het de vraag of u er verstandig aan doet om te wachten op de uitspraak. Enerzijds loopt de transitievergoeding op zolang het dienstverband bestaat en de compensatie is alleen van toepassing op de periode tot einde ziekteperiode van 24 maanden. Anderzijds kan nu zelf beëindigen in sommige gevallen een behoorlijke aanslag zijn op uw liquiditeit en is misschien wel duurder dan beëindiging na invoering van de WAB. U doet er goed aan om hier over na te denken en de opties door te rekenen. Zeker bij lange dienstverbanden kan de juiste keuze de schade beperken.

Huig Haasnoot
Partner
ABIN Accountants en Adviseurs
www.abin.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *