WKR: vanaf 2020 meer geld beschikbaar voor personeelsuitjes en kerstpakketten

Waar ga jij je medewerkers mee verblijden? In augustus 2018 heeft het kabinet een lastenverlichting op arbeid aangekondigd met ingang van 2020. Afgelopen vrijdag heeft Staatssecretaris Snel een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waaruit invulling van deze plannen blijkt. Het voornemen is om de werkkostenregeling (hierna WKR) per 2020 te verruimen.

De WKR

Via de WKR kun je werknemers onbelaste vergoedingen en verstrekkingen geven. Het mag daarbij ook gaan om zaken waar werknemers privé-voordeel van kunnen hebben, zoals het kerstpakket. Het totale bedrag dat je uitgeeft aan deze vergoedingen en verstrekkingen moet binnen de vrije ruimte blijven. Dit is nu 1,2% van de bruto loonsom van alle medewerkers samen.

Vooral binnen het MKB wordt deze ruimte als beperkt ervaren. Een genoemd argument is dat kleinere bedrijven vaker genoodzaakt zijn om personeelsfestiviteiten op een externe locatie te organiseren, waardoor er direct een behoorlijk bedrag van de vrije ruimte wordt opgemaakt. Grotere bedrijven hebben daar minder last van: zij kunnen het personeelsfeest gemakkelijker  op de bedrijfslocatie organiseren.

Overigens tellen niet alle vergoedingen en verstrekkingen mee, zo is er bijvoorbeeld een vrijstelling voor reiskosten, verstrekte smartphones en tablets mits er aan de voorwaarden wordt voldaan.

Wat wijzigt er?

Er is door het kabinet  100 miljoen euro gereserveerd voor verlaging van de lasten op arbeid voor het MKB. De voorgenomen maatregelen komen voort uit overleg tussen het kabinet en het bedrijfsleven. Deze maatregelen moeten tegemoet komen aan de knelpunten die het MKB ervaart. Het kabinet is voornemens de miljoenen te besteden aan twee verruimingen binnen de WKR:

1. Er komt een verhoging van de vrije ruimte d.m.v. een tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte. De vrije ruimte wordt berekend als 1,7% van de loonsom  tot € 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom. Dit levert je dus maximaal € 2.000 extra vrije ruimte per jaar op.

2. Vergoedingen voor verklaringen omtrent gedrag (‘VOG’) komen niet meer ten laste van de vrije ruimte. Een VOG is vaak wettelijk verplicht en dit leidt niet tot een voordeel voor de werknemer, dit punt zorgt voor onbegrip bij werkgevers.

Voordat je een mooie locatie vastlegt voor het eerst volgende personeelsuitje in het volgende jaar: Het gaat hier om een aankondiging e.e.a. moet nog in de wet worden vastgelegd. JAN© houdt je op de hoogte!

ROSA KROMHOUT VAN DER MEER
Loonspecialist
JAN© Accountants & Adviseurs
www.jan.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *