Leden van de Staten-Generaal!

In september 2018 is de Miljoenennota 2019 gepresenteerd. Onze Mark Rutte wist met veel trots te vertellen dat er voor een ieder een koopkrachtverbetering van minimaal 1,5% in zou zitten. Goed nieuws en met veel trommelgeroffel ontvangen. Dat is goed voor het sentiment en goed nieuws dus voor u als ondernemer! O nee, toch niet…

In onze praktijk heb ik voor een aantal ondernemers de proef op de som gedaan en ben ik tot de conclusie gekomen dat de voorgespiegelde 1,5% plus in koopkracht voor velen van u niet in het vat zit. Een rekenvoorbeeld:

Casus

Stel we hebben een DGA (30+) met een brutoloon van € 6.000 per maand (inclusief vakantiegeld). Deze DGA rijdt in een middenklasser (cataloguswaarde ca. € 40.000) van de zaak en moet dus € 9.000 bijtellen. In totaal een brutobeloning van € 81.000. De DGA woont in een woning met een WOZ- waarde van € 350.000 en betaalt € 9.000 aan hypotheekrente. Het belastbare inkomen box 1 bedraagt dus € 74.450. Voor het gemak even geen overige aftrekposten en/of vermogen.

IB tarief

De tarieven voor de inkomstenbelasting gaan in het komend jaar naar beneden. Het toptarief (inkomen boven de € 68.507) daalt van 51,95% naar 51,75%.  Voor het belastbaar inkomen tussen de € 20.384 en € 68.507 daalt het tarief van 40,85% (2018) naar 38,1% (2019). Bij een gelijkblijvend belastbaar inkomen van € 74.450 bedraagt de inkomstenbelasting (voor heffingskortingen) in 2018 € 30.204 en in 2019 € 28.882. Een daling van € 1.322 netto. Op het 1e gezicht dus € 110 netto per maand meer te besteden.

Heffingskortingen

De algemene heffingskorting is inkomensafhankelijk. Bij een belastbaar inkomen boven de € 67.000 heeft u geen recht meer op de algemene heffingskorting. Dat was in 2018 ook al zo dus geen verslechtering. Het venijn zit hem echter in de arbeidskorting. Ook deze is inkomensafhankelijk en daalt in de genoemde casus van € 1.526 in 2018 naar € 583 in 2019. Dat betekent een achteruitgang van € 943 netto per jaar.

Aftrekbeperking hypotheekrenteaftrek

Sinds 2014 wordt het fiscale voordeel van de hypotheekrente geleidelijk verlaagd met 0,5% per jaar voor zover de rente wordt afgetrokken tegen het hoogste tarief. Voor 2019 betekent dit een achteruitgang van € 33.

Lage btw-tarief gaat omhoog

Het lage btw-tarief stijgt van 6% naar 9%. Dit betekent dat het dagelijkse leven ( boodschappen, water etc. ) woning duurder worden. Een gemiddeld gezin is hierdoor ongeveer € 300 en € 400 duurder uit dan in 2018.

De zorgverzekering

De nominale premie voor de zorgverzekering wordt in 2019 gemiddeld € 10 per maand duurder per persoon. Voor de DGA en partner dus € 240 meer uit te geven.

Conclusie

Als je bovenstaande plussen en minnen saldeert resteert er een daling van het besteedbaar inkomen  van ongeveer € 300. De trommel mag dus in de kast. Onze Mark heeft het iets te mooi voorgespiegeld. U als DGA of ondernemer moet gewoon aan de bak. En laat dat nu het leukste zijn van het ondernemerschap! n

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *