Als samenwerkende partners elkaar de tent uit vechten…

Regelmatig kom ik het tegen: samenwerkende ondernemers (firmanten of aandeelhouders) die niet meer samen door één deur kunnen of elkaar letterlijk de tent uit vechten. Net als bij een huwelijk zijn deze ondernemers met volle overtuiging en energie ooit gestart aan een avontuur. Door allerlei ontwikkelingen, intern of extern, kan het gebeuren dat deze ondernemers uit elkaar groeien qua visie of strategie.

Als na veel pogingen om de relatie weer te herstellen en de neuzen dezelfde kant op te krijgen blijkt dat een scheiding de enige uitkomst is, kan dit tot veel ellende leiden. In beginsel gunden de ondernemers elkaar veel maar gaandeweg het proces ebt ook de gunfactor van de ander weg. Dat is ook logisch: de ondernemers willen hun eigen weg gaan en hebben vaak een tegengesteld belang in het proces.

En, alhoewel het einddoel misschien wel helder is, zijn de voorwaarden om dit doel te bereiken niet altijd even simpel: vaak gaat het om de overnamesom, het relatie- en concurrentiebeding of de afrekening van de resultaten uit het verleden. De gezamenlijke onderneming kan hier behoorlijk onder lijden: klanten worden slecht behandeld, personeel merkt onrust en/of opdrachten worden uitgesteld. Als de scheiding lang voortduurt wordt het ook een uitdaging om de effecten hiervan in te prijzen in de waardering.

Een aandeelhoudersovereenkomst of vof-contract kan in zo’n geval uitkomst bieden. In een dergelijke overeenkomst kunnen al veel afspraken gemaakt worden om het scheidingsproces te versoepelen. Deze afspraken kunnen gaan over waardering van de onderneming, over overnamevoorwaarden en over de voortzettingsrechten. Maar ondanks dit soort afspraken kunnen ondernemers elkaar behoorlijk klemzetten als de emotie het overneemt van de ratio. Hierdoor kan het scheidingsproces soms zelfs wel jaren duren. Met alle gevolgen van dien voor de onderneming en de ondernemers…

Om een dergelijke patstelling te doorbreken is het aan te bevelen om in de overeenkomst ook afspraken te maken over hoe in zo’n geval te handelen. Een onafhankelijke derde partij toevoegen aan het dagelijks bestuur kan er in ieder geval voor zorgen dat de reguliere gang van zaken doorgang kan vinden.

Hoe dan ook: het is voor alle partijen het beste om een scheidingsproces zo snel als mogelijk af te wikkelen en de emotie erbuiten te houden. Het proces zelf kost vaak nog meer dan de meeropbrengst die de “winnende” partij weet te realiseren. Het is net een echt huwelijk…

René Moerland
Partner
ABIN Accountants en Adviseurs
www.abin.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *