Zelfstandig en zwanger? Dan recht op een uitkering

Een ondernemer zorgt voor zichzelf. Hij of zij krijgt geen WW-uitkering als het bedrijf onverhoopt de deuren moet sluiten. Ook bij ziekte volgt er geen uitkering, tenzij u als ondernemer zich daar particulier voor verzekert met een arbeidsongeschikheidsverzekering. Er is hierop één uitzondering, namelijk voor zwangeren. Zij hebben tijdens hun bevallingsverlof recht op een uitkering.

Zwangere ondernemers kunnen een beroep doen op de ZEZ-regeling, de regeling Zelfstandige en Zwanger. Gedurende het bevallingsverlof geniet u dan een uitkering ter hoogte van het wettelijk minimumloon. Voor ‘parttime ondernemers’ wordt de uitkering naar rato naar beneden bijgesteld. U kunt tot een jaar na het bevallingsverlof een aanvraag indienen.

Voor wie?
De uitkering is bestemd voor zelfstandigen, met of zonder personeel. Dat kan dus zijn iemand met een eigen onderneming, maar ook de meewerkend echtgenote of partner, een directeur-grootaandeelhouder van een vennootschap of een freelancer. Ook een alfahulp of een particuliere huishoudelijke hulp komen hiervoor in aanmerking. Voor iedereen dus die bevalt van een kind en niet als werknemer aanspraak kan maken op een zwangerschapsuitkering. De uitkering heeft een duur van 16 weken. Bevalt u later dan de uitgerekende datum, dan loopt de uitkering langer door. Wie zwanger is van een tweeling heeft vanaf 1 april recht op ten minste 20 weken uitkering.

Oneerlijk
In een ver verleden (tot mei 2005) hadden vrouwelijke zelfstandigen ook al recht op een zwangerschaps- en bevallings-uitkering. Maar in mei 2005 verviel die regeling. In juni 2008 kregen zwangere vrouwen opnieuw recht op een, op grond van de ZEZ-regeling. Verschillende vrouwen die in de tussenliggende periode waren bevallen, vonden het oneerlijk dat zij geen recht hadden op een uitkering. Zij kregen in eerste instantie geen gelijk van de rechter, maar in 2016 stelde Rechtbank Midden-Nederland hen wél in het gelijk. Na een tussen uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in 2017 besloot de minister om een compensatieregeling te treffen. Zij maken nu aanspraak op een compensatie van € 5.600 bruto.

Aanvragen
Ongeveer 20.000 vrouwen komen in aanmerking voor deze compensatie. Zij kunnen deze van 15 mei tot 1 oktober 2018 aanvragen. De compensatie wordt vanaf 1 januari 2019 uitgekeerd.

Peter de Boer
Accountant Administratieconsulent
Driebergen Accountants, Rijnsburg
www.driebergenaccountants.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *