Dit is de top-7 van meest voorkomende redenen voor een testament

Traditiegetrouw maken de meeste mensen in het laatste kwartaal van het jaar hun testament. Ik zet de meest voorkomende redenen om dat te doen, graag voor u op een rij.

Door het maken van een testament, houdt u zelf de touwtjes in handen over wat er met uw erfenis gebeurt. De wet regelt wel een aantal zaken, maar die passen vaak helemaal niet goed bij uw situatie.Hier vindt u de meest voorkomende redenen om een testament te maken of een (ouder) testament te wijzigen.

1. U kunt erfbelasting uitstellen of besparen.
Met een testament kunt u – als u een partner hebt en kinderen – de erfbelasting uitstellen of er op besparen. Wij advi-seren u graag over de keuze voor de best passende testament-vorm die het meeste bespaart.

2. U kunt de wettelijke regeling voor uw echtgenoot/kinderen aanpassen.
In de wet is een basisregeling opgenomen voor getrouwde partners met kinderen. Deze wettelijke regeling kunt u in een testament perfect laten aansluiten op uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld omdat u (ook) kinderen heeft uit een eerdere relatie.

3. U kunt uw partner met wie u niet bent getrouwd, erfgenaam maken.
Mensen die samenwonen kunnen alleen van elkaar erven met een testament (en in sommige gevallen met een samenlevings-contract). Dit geldt ook als er kinderen zijn: de wet regelt dat deze automatisch erven, maar als uw partner niet erft, dan komt de hele erfenis bij uw kinderen terecht.

4. U kunt alles goed regelen voor een scheiding.
Als u in een scheiding ligt dan wilt u vaak niet dat uw bijna-ex van u kan erven. Zodra de scheiding er officieel door is, erft uw ex niet meer. Maar als jullie kinderen hebben, kan uw ex onder omstandigheden wel via de kinderen van u erven. In een testament kunt u uw ex uitsluiten en er ook voor zorgen dat deze niet via de kinderen erft.

5. U kunt een executeur aanwijzen.
In het testament kunt u een persoon aanwijzen die de erfenis voor een groot deel afwikkelt. Doordat deze executeur de lead neemt bij het afwikkelen, wordt vaak ruzie over de erfenis voorkomen.

6. U kunt een voogd en bewindvoerder aanwijzen.
In uw testament kunt u een persoon aanwijzen die voor uw minderjarige kinderen zorgt als u overlijdt. En een bewindvoerder kan tot een in het testament genoemde leeftijd de erfenis beheren voor uw (klein)kind.

7. U kunt kleinkinderen in de erfenis betrekken.
Grootouders kunnen via hun testament de kleinkinderen belastingvrij in hun erfenis betrekken. Kleinkinderen mogen ieder 20.000 euro zonder erfbelasting erven van een grootouder als dat in het testament is opgenomen. In het levenstestament van een ondernemer zie je vaak dat er twee vertrouwenspersonen worden benoemd: één die de onderneming tijdelijk over-neemt en een ander die de persoonlijke zaken behartigt.

Willem van den Eijkel
Notaris
Verhees Notarissen
www.verheesnotarissen.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *