Boete soms toch belastingvrij

Onder de werkkostenregeling (WKR) zijn belastingvrije geldboeten niet mogelijk. Wettelijk is namelijk bepaald dat geldboeten niet ten laste van de vrije ruimte mogen komen, maar individueel bij de werknemer moeten worden belast. Voor sommige boeten is er echter een uitzondering mogelijk.

Binnen de WKR kun je vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Aangewezen vergoedingen en verstrekkingen zijn niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom. Daarboven vindt belastingheffing plaats tegen een eindheffingstarief van 80%.

Bepaalde vergoedingen en verstrekkingen zijn echter wettelijk uitgesloten van de vrije ruimte. Je kunt deze vergoedingen en verstrekkingen niet aanwijzen in de vrije ruimte en moet deze daarom individueel bij de werknemer belasten. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de voor privédoeleinden ter beschikking gestelde auto, vergoedingen voor een woning, misdrijven en geldboeten.

Sommige boeten wel ten laste van de vrije ruimte
Voor sommige boeten is hierop door de belastingdienst in het Handboek loonheffingen een uitzondering opgenomen. Als voldaan is aan het gebruikelijkheidscriterium mag een boete in het volgende geval toch worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte:

Je hebt een boete gekregen voor een overtreding van jouw werknemer én je verhaalt deze niet op de werknemer.

De vergoeding moet wel voldoen aan het gebruikelijkheidscriterium. Dat wil zeggen dat deze niet meer dan 30% mag afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is.

Tip!
Als je voldoet aan het gebruikelijkheidscriterium, kun je, onder verwijzing naar het Handboek loonheffingen, zowel Nederlandse als buitenlandse verkeersboetes aanwijzen in de vrije ruimte. Voorwaarde is dat je de boete hebt gekregen voor een overtreding van de werknemer en dat je deze niet verhaalt op de werknemer. Je hoeft deze verkeersboete dan dus niet verplicht individueel te verlonen bij de werknemer.

Geert Hoedjes
Manager Corporate Finance
JAN Accountants en Belastingadviseurs
www.jan.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *