Leve de Koning!

Voelt u zich ook zo koninklijk? Koninklijk staat namelijk voor ‘uiterst aangenaam en luxueus’. Herkent u dat gevoel? Houdt u dat gevoel even vast. En levert dat gevoel u nu ook de bijbehorende privileges op zoals onze Koning die heeft?

Onlangs heeft ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, uitspraak gedaan in een zaak waarin iemand bezwaar maakte tegen een aanslag Inkomstenbelasting. Met een beroep op het gelijkheidsbeginsel meende hij recht te hebben op de vrijstelling zoals deze geldt voor bepaalde leden van het Koninklijk Huis. En het gelijkheidsbeginsel is een algemeen principe dat aan iedere burger (wettelijk) gelijke rechten en een gelijke behandeling in  gelijke gevallen toekent.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de belastingvrijstelling van de Koning verband houdt met de bijzondere aard van de vrijgestelde inkomsten. Zijn functie als Koning maakt dat persoonlijke en zakelijke inkomsten en uitgaven nauwelijks van elkaar kunnen worden onderscheiden. De uitkering die de Koning krijgt laat zich niet inpassen in het systeem waarop de Inkomstenbelasting is gebaseerd.

De uitkering die de Koning krijgt van het Rijk is volgens de Grondwet bedoeld als een netto-uitkering. Zij moet de voor een goede vervulling van het koningschap noodzakelijke dan wel wenselijk geachte uitgaven dekken. De koninklijke vrijstelling van het betalen van Inkomstenbelasting geldt dan ook alleen voor die uitkering en de vermogensdelen die direct zijn verbonden met de uitoefening van het koningschap. Privé-inkomen en -vermogen zijn niet vrijgesteld.

Iedere belastingplichtige heeft er recht op om voor de Inkomstenbelasting op gelijke wijze te worden behandeld als de Koning, maar dan alleen voor zover hij in dezelfde situatie verkeert als de Koning. Aan die voorwaarde bleek de man niet te voldoen. Maar hoe zit het met u? Gaat uw koninklijke gevoel ver genoeg om in dezelfde situatie te verkeren als de Koning?

Eén vraag nog. Wat gaat ú doen op Koningsdag? Naar Zwolle misschien?

Renger Kok
Register Belastingadviseur
Lansigt Accountants en Belastingadviseurs
www.lansigt.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *