Deelnemingsvrijstelling in de BTW?

In de Wet op de vennootschapsbelasting is bepaald dat voordelen uit hoofde van een deelneming buiten aanmerking blijven voor het bepalen van de winst. Hieronder vallen ook de kosten ter zaken van de verwerving of de vervreemding van die deelneming. Hetgeen betekent dat deze kosten voor het bepalen van de verschuldigde vennootschapsbelasting buiten beschouwing dienen te worden gelaten.

Van een deelneming is sprake bij een aandelenbezit van ten minste 5% in het nominaal gestorte aandelenkapitaal. Hoe zit het vervolgens met de BTW op die kosten bij de verkoop en aankoop van aandelen in een deelneming? In een uitspraak van het Hof Den Bosch dit jaar is deze kwestie aan de orde geweest. In deze casus was sprake van drie personal holdings die elk 1/3 deel van de aandelen hielden in een holding-BV die op haar beurt alle aandelen hield in een werk-BV. De personal holdings verrichte managementdiensten voor de werk-BV. De personal holdings maakten kosten voor het verkoop klaar maken van de werk-BV welke niet werden doorbelast aan de holding-BV. De BTW op het verkoop klaar maken van een deelneming mag in aftrek worden gebracht indien deze kosten onlosmakelijk samenhangen met een belaste economische activiteit (voor de omzetbelasting). Aangezien in deze casus bij het Hof Den Bosch de kosten niet staan tegenover opbrengsten of tegenover een vrijgestelde prestatie (voor de omzetbelasting) is de BTW op het verkoop klaar maken van de werk-BV niet terug te vragen door de personal holdings. De verkoop van aandelen in een deelneming door een moeiende moedermaatschappij is een vrijgestelde prestatie voor de omzetbelasting zoals eerder bedoeld. Een moeiende moedermaatschappij is een moedermaatschappij die zich actief mengt in het beheer van haar dochtermaatschappijen en tegen vergoeding diensten verricht ten behoeve van de dochtermaatschappijen. Naast de beoordeling of aankoopkosten en verkoopkosten vallen onder de deelnemingsvrijstelling voor het bepalen van het fiscale resultaat dient ook goed gekeken te worden naar de BTW op deze kosten.

Oscar Meijrink
Belastingadviseur
Bunnig & Partners Accountants & Adviseurs
www.bunnig.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *