800 euro per huishouden, of toch niet?

Op het moment van schrijven van deze column gonst het aan alle kanten in en om politiek Den Haag. De eerste plannen voor een grote belastingherziening zijn uitgelekt. Hoog tijd om te gaan dweilen, maar is de kraan inmiddels wel dicht?

De plannen van het kabinet, waardoor wij er per huishouden zo’n 800 euro op vooruit zouden gaan, zijn ondergebracht in drie pakketten. In het eerste pakket is geregeld dat we minder Inkomstenbelasting gaan betalen door hogere heffingskortingen. Daarnaast is het de bedoeling dat het tarief van de tweede belastingschijf van 42% naar 40% wordt verlaagd en dat de grens voor het 52% tarief met € 8.000 wordt verhoogd. Zolang we dan niets consumeren gaan we er goed op vooruit. Maar er is ook nog een tweede pakket. In dat pakket gaat de BTW voor bepaalde goederen en diensten van 6 procent naar 21 procent. De boodschappen worden dus duurder, met uitzondering van de ‘primaire levensmiddelen’. Wat we daar onder moeten verstaan? Iets met water en brood? Als ik deze plannen voorbij zie komen, komt bij mij toch de vraag op: Hoe kan het zijn dat we met elkaar de overheidsuitgaven financieren binnen de Europese normen als we er per huishouden zo’n 800 euro op vooruit gaan? Ben ik dan te cynisch als ik mij afvraag wat ons nog voor maatregelen te wachten staan om dat gat te dichten? De oplettende lezer voelt hem misschien al aankomen, want er waren toch drie pakketten? Dat laatste pakket is misschien ook wel de grote lekkende kraan. Want daarin wordt geregeld dat gemeenten meer ruimte krijgen om eigen belastingen te heffen in het kader van decentralisering. En zolang de gemeenteraden daar nog geen invulling aan hebben gegeven heb ik het vermoeden dat pakket drie nog niet is meegenomen in de berekening van die 800 euro die we er op vooruit gaan. Kortom, op dit moment zijn er vooral nog veel vragen en onduidelijkheden. De komende tijd zal er wel wat meer duidelijkheid komen. En daarmee misschien ook weer ruimte voor nieuwe columns…

Renger Kok
Register Belastingadviseur
YKV Accountants & Adviseurs
www.YKV.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *