Business seats, zakelijk of privé?

Elke ondernemer maakt kosten inzake relatiebeheer. Misschien heeft u wel business seats bij een voetbalclub waar u samen met bestaande relaties en potentiële relatie gebruik van maakt. Deze kosten zijn zondermeer aan te merken als bedrijfskosten en derhalve aftrekbaar. 

Zijn deze kosten eigenlijk wel zo zakelijk als we denken? 

Voor de commerciële jaarrekening is er geen of weinig discussie. Kosten voor relatiebeheer zijn zakelijke kosten en derhalve aftrekbaar. Voor de berekening van de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting worden deze kosten deels gecorrigeerd (ook wel bekend als Oort-kosten). De correctie is omdat deze kosten privé-aspecten kunnen bevatten en het onmogelijk is de ontvangers van deze prestaties hiervoor te belasten. Dat neemt niet weg dat de kosten wel zakelijk zijn voor de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Dus de business seats bij een voetbalclub zijn in beginsel zakelijk, mits u hier met bestaande en potentiële relaties naar toe gaat en niet louter voor privé gebruikt.

Maar hoe zit dat nu met de omzetbelasting? 

De rechtbank Zeeland – West-Brabant heeft geoordeeld dat ondanks dat de kosten van business seats zakelijke kosten zijn voor de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting de omzetbelasting op business seats niet in aftrek mogen worden gebracht. De rechtbank verwijst naar het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA).

Het BUA ziet op kosten die uit zakelijke overwegingen zijn gemaakt en waarvan de aftrek van omzetbelasting niet op basis van de Wet op de omzetbelasting zelf is uitgesloten. Het BUA sluit de aftrek van omzetbelasting uit als goederen en diensten worden gebruikt om relatiegeschenken te geven. Deze aftrekbeperking is volgens de rechtbank van toepassing op de bestaande en potentiële relaties die gebruik maken van de business seats.

Let op de aftrek van de omzetbelasting voor de personeelsleden is uitgesloten op basis van het personeel gelegenheid geven tot ontspanning. De zakelijkheid van kosten worden per soort belasting dus anders beoordeeld.

Oscar Meijrink
Belastingadviseur Bunnig & Partners
Accountants & Adviseurs
www.bunnig.nl

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *