Van een VAR via de BGL naar voorbeeldovereenkomsten

Al jaren bestaat er discussie over de fiscale en sociaal-zekerheidsrechtelijke status tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

In 2005 werd de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) geïntroduceerd. De VAR wordt aangevraagd door de opdrachtnemer. De VAR is bedoeld om de opdrachtgever en de opdrachtnemer zekerheid te verschaften over de fiscale en sociaal-zekerheidsrechtelijke status tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Als de opdrachtnemer een VAR-wuo of een VAR-dga kan overleggen hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen en premies werknemersverzekeringen in te houden. Als de opdrachtnemer een VAR-row overlegt dient de opdrachtgever zelf na te gaan of sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking (inhouden loonheffingen en premies werknemersverzekeringen) of niet (geen loonheffingen en werknemersverzekeringen.)

Voor het jaar 2015 stond de opvolger van de VAR de Beschikking geen loonheffingen (BGL) op het programma. Met de BGL worden zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever verantwoordelijk voor de status van een arbeidsrelatie en de uitvoering daarvan in de praktijk. Bij de constatering van een schijnconstructie is voortaan ook de opdrachtgever aansprakelijk. De BGL is van alle kanten bekritiseerd en derhalve dan ook uitgesteld.

De Staatssecretaris van Financiën heeft een alternatief uitgewerkt voor de VAR en de BGL. Het voorstel is om vanaf 2016 gebruik te maken van voorbeeldovereenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, per sector en in individuele situaties. De voorbeeldovereenkomst dient wel ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de Belastingdienst. Na goedkeuring van de Belastingdienst is de opdrachtgever gevrijwaard en hoeft hij geen loonheffingen en premies werknemersverzekeringen af te dragen. Voorwaarde is uiteraard wel dat er daadwerkelijk conform de voorbeeldovereenkomst. De verwachting is dat de Belastingdienst zes weken de tijd nodig heeft om de voorbeeldovereenkomst te beoordelen. De goedkeuring zal schriftelijk worden afgegeven en en geldt in beginsel voor een periode van vijf jaar, mits conform de voorbeeldovereenkomst wordt gewerkt en de wetgeving of rechtspraak noopt tot intrekking van de voorbeeldovereenkomst.

De Belastingdienst zal de (geanonimiseerde) voorbeeldovereenkomsten zoveel mogelijk openbaar zodat deze ook door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. De Belastingdienst zal zelf enkele voorbeeldovereenkomsten opstellen. – Het lijkt me dat werken met voorbeeldovereenkomsten een grotere kans van slagen heeft dan de voorgestelde BGL-regeling. Het is voor opdrachtgevers en opdrachtnemers te hopen dat de voorbeeldovereenkomsten snel worden beoordeeld en dat zij zekerheid verkrijgen over de eventuele afdracht van loonheffingen en premies werknemersverzekeringen.

Oscar Meijrink
Belastingadviseur Bunnig & Partners Accountants & Adviseurs
www.bunnig.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *