Laadpaal van de baas?

Er verschijnen steeds meer (semi)-elektrische auto’s op de weg. Een tankpas voor een auto met een brandstofmotor behoort tot de gebruikskosten van een auto van de zaak. Maar hoe zit dat bij het plaatsen of vergoeden van een laadpaal bij de werknemer thuis?

Onlangs heeft Financiën de regels vastgesteld voor de fiscale behandeling van laadpalen voor (semi)-elektrische auto’s van de zaak aangezien daar enige onduidelijkheid over bestond. Hierbij dient gedacht te worden aan uiteenlopende versies van laadpalen en van eventuele aanpassingen in de meterkast.De goedkeuring is vooruitlopend op nieuwe wetgeving. Goedgekeurd is dat het plaatsen van een laadpaal in of bij de woning van een werknemer voor een (semi-)elektrische auto die de werkgever ter beschikking stelt, geacht wordt deel uit te maken van de terbeschikkingstelling van de auto. Deze goedkeuring geldt ook voor een vergoeding voor het plaatsen van de laadpaal, als de werknemer op verzoek van de werkgever de laadpaal op eigen kosten plaatst of laat plaatsen.

Het plaatsen van de laadpaal (of het vergoeden daarvan) heeft derhalve geen gevolgen voor het vaststellen van het belastbare loon en derhalve de verschuldigde loonheffingen. Het plaatsen van de laadpaal (of het vergoeden daarvan) wordt geacht deel uit te maken van de gebruikskosten van de auto. De laadpaal verhoogd de cataloguswaarde van de auto derhalve niet. Indien minder dan 500 kilometer voor privé doeleinden per jaar wordt gereden met de auto dan wordt de laadpaal geacht voor zakelijk gebruik te zijn bedoeld.

Bovenstaande goedkeuring geldt niet voor de benodigde elektriciteit. Goedgekeurd is dat de werknemer de feitelijk gebruikte elektriciteit tegen kostprijs doorlevert aan de werkgever. In dergelijke gevallen behoren de kosten van een meter om het verbruik te kunnen vaststellen tot de kostprijs van de elektriciteit.

Bovenstaande goedkeuring geldt niet voor de door een werkgever bekostigde laadpaal voor een eigen auto van de werknemer. De kosten voor de elektriciteit worden geacht te zijn begrepen in de onbelaste vergoeding.

De hiervoor vermelde goedkeuring is tevens van toepassing op een ondernemer/natuurlijk persoon die in zijn onderneming een (semi-)elektrische auto gebruikt die tot het ondernemingsvermogen behoort.

Oscar Meijrink
Belastingadviseur Bunnig & Partners Accountants & Adviseurs
www.bunnig.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *