Nieuwe regels voor het parkeren van auto’s

Er gelden nieuwe regels voor het parkeren van auto’s door werknemers. Dit heeft te maken met de verplichte invoering van de werkkostenregeling vanaf 1 januari 2015. Voor werknemers met een auto van de zaak geldt dat de parkeerkosten die zij maken altijd onbelast vergoed kunnen worden door de werkgever.

Deze parkeerkosten zijn zakelijke kosten voor de werkgever of vallen onder de intermediaire kosten als de werknemer de parkeerkosten zelf voorschiet. De auto wordt geacht het eigendom te zijn van de werkgever. Dat geldt daarom ook voor de daarbij behorende kosten. De werknemer betaalt al voor zijn deel van de autokosten via de bijtelling voor privégebruik die tot zijn loon wordt gerekend.

Eigen auto
Voor werknemers met een eigen auto ligt dat anders. Hier geldt dat de parkeerkosten zijn inbegrepen in de onbelaste vergoeding van € 0,19 per kilometer voor zakelijk gereden kilometers. Wordt meer vergoed dan € 0,19 per kilometer? Dan wordt het meerdere belast als loon of het gaat ten laste van de vrije ruimte. Alleen als de parkeerplaats tot de werkplek kan worden gerekend, geldt hiervoor een nihil-waardering. In dat geval heeft de werknemer niet te maken met de beperking van de € 0,19 per kilometer.

Onduidelijkheden
De vraag is: wanneer is er sprake van een parkeerplaats die tot de werkplek gerekend kan worden? Geldt dat alleen voor aan de werkplek grenzende parkeerplaatsen op hetzelfde terrein? Of kan dat ook op een ander perceel zijn? En hoe zit het met een kantorencomplex met een parkeergarage in de kelder? Maakt het uit of de parkeergarage openbaar of besloten is? Moet er sprake zijn van vaste parkeerplaatsen met bedrijfsnaam of kenteken? Of kunnen het ook willekeurige parkeerplaatsen zijn die toevallig vrij zijn?

Deze vragen zijn voorgelegd aan het ministerie van Financiën. Het ministerie heeft het volgende geantwoord. Er is sprake van een parkeerplaats op de werkplek als de werkgever een zorgplicht heeft met betrekking tot deze parkeerplaats. De werkgever moet kunnen ingrijpen als de parkeervoorziening niet voldoet. Heeft de werknemer schade als gevolg van het gebruik van de parkeerplaats? En kan de werknemer de werkgever met succes aansprakelijk stellen op grond van het niet nakomen van zijn of haar zorgplicht? Dan geldt dat de parkeerplaats tot de werkplek gerekend kan worden en dat de vergoeding van deze parkeerplaats valt onder de nihil-waarderingen.

Jolanda van der Maden
Partner & Accountant JAN@accountants & belastingadviseurs
www.jan.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *