Zijn uw handelsnaam en bedrijfslogo goed beschermd?

Veel ondernemers maken gebruik van een handelsnaam om hun handel te drijven. Een handelsnaam ontstaat automatisch door het gebruik ervan. Om een handelsnaam te krijgen is registratie dus niet vereist, maar het is verstandig de handelsnaam tóch te registreren. Het is namelijk niet toegestaan een handelsnaam te gebruiken die gelijk is aan of sterke gelijkenis vertoont met een handelsnaam die al in gebruik is. Met de registratie kunt u bewijzen dat u de handelsnaam al op een eerder moment in gebruik heeft genomen.

Een handelsnaam wordt vaak gebruikt in combinatie met een bedrijfslogo. Om een bedrijfslogo als merk te kunnen beschermen en om te voorkomen dat anderen van uw merk gebruikmaken, is registratie hiervan noodzakelijk. Alleen met een geldige merkregistratie kunt u optreden tegen het gebruik van uw merk door anderen. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is het officiële bureau voor de registratie van merken, modellen en tekeningen in de Benelux. Niet alle merknamen en logo’s komen voor registratie in aanmerking. Een merk moet een voldoende onderscheidend karakter hebben; onvoldoende onderscheidende, maar ook beschrijvende of misleidende merken worden door het BBIE geweigerd.

Een merk kan eenvoudig worden geregistreerd door de merknaam en/of het logo online te deponeren via de website van het BBIE. De procedure voor de definitieve registratie neemt ongeveer drie maanden in beslag en de kosten die met deze procedure gemoeid zijn bedragen circa € 240,-. Het is ook mogelijk de merknaam en/of het logo op papier te deponeren. De kosten voor een papieren aanvraag zijn echter 15% hoger dan de kosten van een online deponering.

Met de inschrijving in het register van het BBIE kan een merkhouder derden verbieden om zonder zijn toestemming van zijn merk of van een met zijn merk overeenstemmend teken/logo gebruik te maken. Ook kan een merkhouder optreden tegen een derde die voor soortgelijke producten een teken gebruikt dat sterk lijkt op het merk indien dat leidt tot verwarringsgevaar onder (potentiële) afnemers.

Een merk heeft immers tot doel de herkomst van het product of de dienst te waarborgen en wordt gebruikt om zich te onderscheiden van andere aanbieders. Indien blijkt dat een derde een conflicterend merk gebruikt, kan op twee manieren hiertegen worden opgetreden. De eerste mogelijkheid is om bezwaar aan te tekenen tegen de registratie van het conflicterende merk bij het BBIE. Ten tweede kan in een gerechtelijke procedure een verbod op het gebruik van het conflicterende merk worden gevorderd.

Om uw merk zo goed mogelijk te kunnen beschermen, is het dus zaak zowel uw handelsnaam als uw bedrijfslogo te registreren. Met de (eenvoudige) registratie hiervan bent u goed gewapend tegen conflicterende handelsnamen en merken van derden en kunt u uw (eerder ontstane) rechten aantonen. Voor een optimale bescherming van uw merk kan het overigens nodig zijn om meerdere merkregistraties te deponeren. Registreer uw handelsnaam en bedrijfslogo dus of check of uw registratie nog voldoet aan de handelsnaam en het bedrijfslogo dat u nu gebruikt.

René Zijdeman, partner & accountant Grant Thornton HR Services

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *